Traumatologická ambulancia III.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 105/3

Lekári:

MUDr. Tomáš Heger, PhD., MHA., MUDr. Peter Malinovský, PhD., MHA.,
MUDr. Jozef Sabol, Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., MUDr. Richard Demovič, PhD., MPH, MUDr. Jozef Barinka, MUDr. Alan Dostál, PhD., Dr. Jozef Havlík

Sestrička:

Mgr. Mária Klimčíková, Mgr. Kristína Lofajová

Tel.č:

02/ 59 54 2146