Traumatologická ambulancia III.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

prízemie poliklinika, č. dv. 105/3

Lekári:

prednosta prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., MUDr. Peter Malinovský, PhD., MHA., MUDr. Jozef Sabol, MHA, MUDr. Richard Demovič, PhD., MPH, MUDr. Jozef Barinka, PhD.,MUDr. Alan Dostál, PhD., Dr. Jozef Havlík

Sestrička:

Mgr. Júlia Svetláková

Tel.č:

02/ 59 54 2146