Univerzitná nemocnica Bratislava je miesto, kde chcú študenti Lekárskej fakulty pracovať

titulná foto
Obrázok ku správe: Univerzitná nemocnica Bratislava je miesto, kde chcú študenti Lekárskej fakulty pracovať
Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského sa počas
diskusie s generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice Bratislava Jurajom Kovácsom
rozprávali aj o možnostiach zamestnania v najväčšej nemocnici na Slovensku.


Generálny riaditeľ UNB v úvode prednášky študentom priblížil stratégiu fungovania UNB, v tejto
súvislosti poukázal na ciele a priority nemocnice na nasledujúce roky a reálnosť ich plnenia v zmysle
nastaveného finančného rozpočtu. „UNB má postavenie na to, aby sa stala najlepšou nemocnicou na
Slovensku, ale aj v širšom regióne. Na to je však potrebné vybudovanie zázemia, kde bude UNB môcť
odbornostne a technologicky rásť,“
povedal generálny riaditeľ UNB Juraj Kovács.
Časť prednášky bola zameraná aj na vedeckú a výskumnú činnosť, ktorá je v UNB pevne zakotvená
a prelína sa všetkými lekárskymi odbormi, ktoré sa v nemocnici nachádzajú.
„UNB veľmi intenzívne pracuje na zabezpečení tejto činnosti a aktívne sa zapája do získavania
národných i medzinárodných grantových projektov, výskumných zámerov a ďalších foriem podpory
vedy a výskumu,“
povedal študentom generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Juraj
Kovács
Otázky študentov v diskusii sa týkali rôznych oblastí, zaujímala ich vedecká činnosť, delenie
nemocnice, ale aj spôsoby zefektívnenia medicínskych výkonov, či nákup nového vybavenia.
Najviac diskutovanou témou však určite bola práca v UNB, pracovné podmienky a možnosti
uplatnenia sa na jednotlivých oddeleniach.
„Teší ma, že naši budúci lekári majú taký veľký záujem pracovať v Univerzitnej nemocnici
Bratislava. Pre nás to predstavuje signál, že UNB je miestom, kde lekári chcú vykonávať svoje
povolanie a my musíme urobiť všetko preto, aby sme im na to vytvorili čo najlepšie podmienky“,

povedal generálny riaditeľ UNB.
Juraj Kovács, generálny riaditeľ UNB poukázal aj na to, že je veľmi dôležité zvýšiť atraktivitu
značky najväčšej nemocnice na Slovensku. V závere prednášky hovoril aj o tom, že je potrebné
zlepšiť vnímanie nemocnice, ako aj prácu jej zamestnancov laickou a odbornou verejnosťou. Dodal
že, dôvera pacientov a pozitívny vzťah k Univerzitnej nemocnici Bratislava je veľmi dôležitým
signálom toho, že prácu, ktorí si zamestnanci nemocnice vykonávajú je na vysokej úrovni, rovnako
tak aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

IMG_9208

IMG_9214