V dňoch 19. – 21. októbra sa konal Česko-slovenský psychiatrický zjazd v Bratislave.

4R2A7095[1]
Obrázok ku správe: V dňoch 19. – 21. októbra sa konal Česko-slovenský psychiatrický zjazd v Bratislave.
Hlavná téma podujatia „Spoločne za zmenami v psychiatrii“ symbolizovala aktívne rozvíjanie tradície priateľskej česko-slovenskej spolupráce a podpory ďalšieho rozvoja psychiatrie. Už sedemnásty krát sa stretli špičkoví odborníci zo Slovenskej a Českej republiky z oblasti psychiatrie, čo predstavuje úžasnú príležitosť zistiť, ako v našich krajinách pristupujú lekári k najrôznejším problémom a procesom v psychiatrickom odbore a vzájomne sa dokážu inšpirovať.
Hlavná téma podujatia „Spoločne za zmenami v psychiatrii“ symbolizovala aktívne rozvíjanie tradície priateľskej česko-slovenskej spolupráce a podpory ďalšieho rozvoja psychiatrie. Už sedemnásty krát sa stretli špičkoví odborníci zo Slovenskej a Českej republiky z oblasti psychiatrie, čo predstavuje úžasnú príležitosť zistiť, ako v našich krajinách pristupujú lekári k najrôznejším problémom a procesom v psychiatrickom odbore a vzájomne sa dokážu  inšpirovať.
 
Program bol už tradične zostavený z plenárnych prednášok, zo sympózií prednášok a prezentácií elektronických postrehov. Odbornú záštitu nad podujatím poskytla Svetová psychiatrická spoločnosť (World Psychiatric Association, WPA).
Záštitu nad podujatím prebral aj generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, Juraj Kovács, ktorý počas slávnostného večera poďakoval za pozvanie prof. MUDr. Jánovi Pečeňákovi, CSc., prednostovi psychiatrickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Generálny riaditeľ UNB Juraj Kovács na Česko-slovenskom zjazde psychiatrov hovoril o potrebe vzdelávania spoločnosti v tejto oblasti. „Množstvo chorôb má svoj pôvod v tom, ako sa človek cíti psychicky. Neinformovanosť spôsobuje najväčšie škody, preto osveta aj odborná pomoc je potrebná. Duševné zdravie je stále pre veľa ľudí veľkou neznámou a ja cítim, že bojovať o dušu sa oplatí“, povedal generálny riaditeľ UNB, Juraj Kovács.