Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice
Krajinská 91
82556 Bratislava

Tel.: +421 918 660 660
Fax: +421 2 2090 1244


Zväčšiť mapu
 
Chceli by ste nám napísať?
Dopravné spojenie - MHD

Autobus č. 70 - zástavka Nemocnica Podunajské Biskupice
Autobus č. 67, 70, 79 - zástavka MiÚ Podunajské Biskupice

Parkovanie - informácia
Telefónny zoznam - Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice (PDF)

Orientačná mapa areálu

PB


Pavilón A: 

- Gerontopsychiatrické oddelenie - Psychiatrická klinika SZU UNB  (pracovisko Nemocnice Ružinov)

Pavilón B:
Oddelenie dlhodobo chorých

Pavilón C:
Ambulancie

Pavilón D:
Klinika detskej pneumológie a ftizeológie SZU a UNB  (pracovisko Nemocnice Ružinov)

Pavilón E:
- pokladňa / administratíva

Pavilón F:
I. Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB

Pavilón G:
Klinika geriatrie SZU a UNB
-
 Doliečovacie oddelenie
-
 Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Pavilón J:
Oddelenie dlhodobo chorých
-
 Ambulancie

Pavilón M:
- Denný psychiatrický stacionár - Psychiatrická klinika SZU UNB  (pracovisko Nemocnice Ružinov)

Pavilón S:
- Ambulancia cystickej fibrózy