Neurologické oddelenie

Neurologické oddelenie je najmladším pracoviskom s týmto zameraním v Bratislave. Vzniklo v roku 1997 s cieľom poskytovať neurologickú starostlivosť pre obyvateľov mestskej časti Petržalka, Rusovce a Čunovo. V rámci možností poskytujeme zdravotnú starostlivosť aj pacientom z iných častí Bratislavy a Slovenska. V súčasnosti poskytujeme komplexnú neurologickú starostlivosť – diagnostiku, prevenciu a terapiu v celom spektre neurologických ochorení vrátane intenzívnej neurologickú starostlivosť, konziliárnu starostlivosť pre potreby nemocnice a konzultácie pre potreby obvodných neurológov. Cievne mozgové príhody patria medzi najčastejšie neurologické ochorenia u nás a sú druhou najčastejšou príčinou smrti. Oddelenie poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov s cievnymi ochoreniami mozgu – prevenciu, akútnu liečbu vrátane trombolýzy, rehabilitáciu a logopedickú starostlivosť. V indikovaných prípadoch v spolupráci s cievnou chirurgiou poskytujeme aj operačné riešenie. Oddelenie vychovalo niekoľko neurológov špecialistov, na pracovisku prebiehali postgraduálne školenia USG diagnostiky, vedecká a publikačná činnosť. Zúčastňujeme sa na organizovaní odborných seminárov a sympózií.
Pracovisko má tradíciu najmä v diagnostike a riešení cievnych ochorení mozgu či akútnej trombolytickej alebo operačnej liečbe, ale aj v následnej starostlivosti vrátane rehabilitácie, logopédie a liečbe spasticity. Máme bohaté skúsenosti s liečbou vertebrogénnych ochorení a epilepsie. V roku 2009 vznikla špecializovaná ambulancia pre Parkinsonovu chorobu a pohybové poruchy.

Lôžková časť:
-24 lôžok na oddelení (izby sú 1- až 3-lôžkové, s balkónom a samostatným hygienickým zázemím),
- 2 lôžka na centrálnej jednotke intenzívnej starostlivosti na prízemí,
- nachádza sa v bloku E na 4. Poschodí.
Neurologické oddelenie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

02/ 6867 2771
neurologia@pe.unb.sk


primár: 02/6867 2034, kucera@pe.unb.sk
vedúca sestra: 02/6867 3296, miklosovicova@pe.unb.sk
AMBULANCIE

 
Neurologická ambulancia
 
 
Nachádza v poliklinickom trakte – blok F, 1. poschodie č. dv. 114
Telefonický kontakt : 02/ 6867 2776 
Sestra: Alena Pálková
Ambulujúci lekári:
MUDr. Patrícia Šaffová – ambulancia pre demyelinizačné ochorenia, MUDr. Miriam Krausová – ambulancia pre bolesť hlavy, MUDr. Oto Petrík - cievna neurologická ambulancia
Príjmová ambulancia: pondelok – piatok 8: 00 – 9: 00
Konziliárna neurologická ambulancia: pondelok, utorok, štvrtok, piatok 9: 30 – 12: 00
streda 9: 30 – 11: 30
Ambulancia pre demyelinizačné ochorenia: pondelok 13: 00 – 15: 00
Poradňa pre pohybové poruchy a Parkinsonovu chorobu: utorok, streda 13,00 – 15,00
Cievna neurologická ambulancia: štvrtok 13: 00 – 15: 00
ambulancia pre bolesť hlavy: piatok 13: 00 - 15: 00
 
Neurologická ambulancia
 slúži na príjem pacientov na hospitalizáciu okrem urgentných stavov, ktoré sa prijímajú cez oddelenie urgentnej medicíny. Robia sa tu konziliárne neurologické vyšetrenia pre pacientov nemocnice. Neurologická ambulancia poskytuje tiež vyššie konziliárne služby pre ambulantných pacientov a dispenzárnu starostlivosť o pacientov s vybranými diagnózami. Poskytuje kontrolné vyšetrenie a prechodné sledovanie vybraných hospitalizovaných pacientov.
 
Špecializovaná ambulancia pre demyelinizačné ochorenia
Ambulancia poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s roztrúsenou sklerózou a demyelinizačnými ochoreniami.
 
Cievna neurologická ambulancia 
Cievne mozgové príhody patria medzi najčastejšie neurologické ochorenia u nás a sú druhou najčastejšou príčinou smrti. Naše oddelenie poskytuje komplexnú starostlivosť o pacientov s cievnymi ochoreniami mozgu – prevenciu, akútnu liečbu vrátane trombolýzy, rehabilitáciu a logopedickú starostlivosť. V indikovaných prípadoch v spolupráci s cievnou chirurgiou poskytujeme aj operačné riešenie. Ambulancia zabezpečuje diagnostiku, liečbu, sekundárnu prevenciu a sledovanie dispenzarizovaných pacientov po prekonanej cievnej mozgovej príhode, cievnej operácii, prípadne pacientov s cievnym ochorením mozgu.
 
Špecializovaná poradňa pre pohybové poruchy a Parkinsonovu chorobu
V poradni sa špecializujeme na diagnostiku a liečbu pacientov s Parkinsonovou chorobou, trasom, spasticitou, dystonickými poruchami a príbuznými ochoreniami. Pri liečbe pacientov s Parkinsonovou poruchou poskytujeme aj špeciálne výkony, ako je hlboká mozgová stimulácia, kontinuálna liečba duodopou a v spolupráci s rehabilitačným oddelením poskytujeme špecializovanú rehabilitáciu a pohybový tréning. Pri liečbe dystónie a spasticity okrem systémovej liečby lokálne aplikujeme botulotoxin.
Objednávanie: telefonicky.
Pokyny pre pacientov:
- Na vyšetrenie treba priniesť zdravotnú dokumentáciu, preukaz poistenca a výmenný poukaz od odporúčajúceho lekára.
Nakoľko ambulancia poskytuje aj konziliárne služby pre potreby nemocnice, termín vyšetrenia v ambulancii je orientačný!
 
 
Elektromyografia (EMG)
Blok A, 4. poschodie
Sestra: Ľubica Bosá
Kontakt: 02/6867 2780
Objednávanie: telefonicky alebo osobne v čase 8: 00 – 15: 00 
 
Pokyny pre pacientov:
- Na vyšetrenie si prineste žiadanku, preukaz poistenca. 
- Informujte lekára ak máte poruchu zrážania krvi, infekčné ochorenie najmä hepatitídu B,C a HIV. 
- Informujte lekára ak nosíte načúvací aparát alebo máte implantovaný kardiostimulátor.
- Pri EMG vyšetrení sa využíva stimulácia elektrickým prúdom prípadne vyšetrenie pomocou ihly. Vyšetrenie môže byť mierne bolestivé avšak nie je nebezpečné ani pre pacientov s kardiostimulátorom.
- V prípade EMG vyšetrenia na tetaniu neužite v deň vyšetrenia a 1 deň pred vyšetrením lieky s obsahom magnézia, lieky na upokojenie a spanie (napríklad Lexaurin, Diazepam, Magne B6). 
- Pri vyšetrení pre polyneuropatiu je potrebné mať umyté dolné končatiny, bez použitia krémov a telových mliek.
 
Elektroencefalografia (EEG)
Blok A, 4. poschodie
Sestry: Ľubica Bosá
Beáta Brúderová
Kontakt: 02/6867 2780
Objednávanie: telefonicky alebo osobne v čase 8: 00 – 15: 00 
Pokyny pre pacientov:
- Na vyšetrenie si prineste žiadanku, preukaz poistenca.
- Vyšetrenie nie je bolestivé a je bezpečné.
- Večer pred vyšetrením si umyte hlavu, nepoužívajte gel alebo lak na vlasy, nezapletajte si vrkoče a podobne.
- Deň pred vyšetrením nekonzumujte alkohol, neužite lieky na upokojenie a na spanie.
- Informujte lekára ak máte infekčné ochorenie najmä hepatitídu B,C a HIV.
 
Vizuálne evokované potenciály( VEP)
Blok A, 4.poschodie
Sestra: Ľubica Bosá
Kontakt: 02/6867 2780
Pokyny pre pacientov:
- Na vyšetrenie si prineste žiadanku, preukaz poistenca
- Ak používate dioptrické okuliare
 
Ultrazvuková diagnostika
Blok A, 4. podlažie
Kontakt: 02/6867 2780
Objednávanie: telefonicky alebo osobne v čase od 7: 30 hod. do 15: 00 hod
 
späť