Zákaz fajčenia v UNB


V celom areáli UNB je prísny zákaz fajčenia. Platí v zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Zákaz fajčenia sa týka všetkých osôb pohybujúcich sa v priestoroch a v areáloch nemocníc UNB. Výnimkou sú len určené fajčiarne alebo fajčiarske priestory, ktoré sú vyhradené na psychiatrickom oddelení.
 
Porušenie tohto zákazu bude v zmysle § 11 ods. 1  zákona kvalifikované ako priestupok, za ktorý v zmysle § 11 ods. 2 možno uložiť pokutu do 331 eur.
 
nefajcit