Hniezdo záchrany


V UNB je jeden verejne prístupný inkubátor, kde je možné anonymne a beztrestne odložiť nechceného novorodenca (resp. dieťa do max. 6-tich týždňov od narodenia).  
Po zazvonení prevezme odložené dieťa zamestnanec Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka SZU a UNB.
Návod na obsluhu

 
Hniezdo záchrany sa nachádza sa pri vstupe na centrálny príjem v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici 11 v bratislavskej Petržalke na -1 poschodí a funguje non-stop.
Bolo zriadené vďaka projektu OZ šanca pre nechcených.

Šanca pre nechcených

 

Deti nájdené v Hniezde záchrany v UNB:
 
chlapec „Albert“,  8. 4. 2013 (adopcia)
dievča, 24. 9. 2008 (adopcia)
chlapec, 29. 9. 2006 (matka sa vrátila)