Návštevné hodiny

 

pondelok – piatok:   15:00 - 17:00

víkendy a sviatky:    14:00 - 17:00​

 

Výnimky:
 

Nemocnica Ružinov:
Oddelenie dlhodobo chorých:  každý deň (aj cez víkendy a sviatky) 15: 00 - 17: 00
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny:  pondelok - piatok 16:00 -17:00
Psychiatrická klinika: streda, sobota, nedeľa
IV. chirugická klinika: každý deň (aj cez víkendy a sviatky) 15: 00 - 17: 00
JIS-ka na V. internej klinike LF UK a UNB, každý deň (aj cez víkendy a sviatky) 15: 00 - 17: 00
 
Nemocnica akad. L. Dérera:
Klinika infektológie a geografickej medicíny
- detské oddelenie 3/A: návštevy nie sú povolené


Nemocnica sv. Cyrila a Metoda:
- víkendy/sviatky: 13: 00 - 17: 00

Nemocnica Staré Mesto:
Psychiatrická klinika LF UK a UNB
pondelok - sobota: 15: 00 - 17: 00
nedeľa: 10: 00 - 11: 00, 15: 00 - 17: 00
 
V inom čase sú návštevy možné len  so súhlasom prednostu/primára oddelenia alebo ošetrujúceho lekára. O presnom čase návštevných hodín je pacient informovaný pri prijatí na hospitalizáciu. 
 
V prípade závažnej epidemiologickej situácie v spádovej oblasti UNB, na základe konzultácie s RÚVZ  BA a odporúčaní nemocničného epidemiológa UNB, je možné návštevné hodiny bezodkladne upraviť alebo dočasne zrušiť.

 

Zákazy:
 

Návštevy v UNB sú zakázané deťom do 15 rokov (z dôvodu rizika ohrozenia fyzického a duševného zdravia maloletých) a ľuďom s  akútnym respiračným ochorením a inými prenosnými chorobami.
 
Vstup zvierat do UNB je zakázaný. Výnimkou sú vodiace psy, ktoré majú povolený pohyb vo vyhradených priestoroch.
V prípade potreby poskytne UNB nevidiacim počas pobytu asistenta.