Čaká ma ambulantné vyšetrenie

 
UNB má vyše 260 ambulancií a ročne poskytuje cez 2 milióny ambulantných výkonov. 
Každý pacient má právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade s právnymi predpismi platnými v SR a so súčasným stavom  lekárskej vedy.
 
Pred návštevou ambulancie si pozrite ordinačné hodiny, lokalizáciu ambulancie a ubezpečte sa, či sa netreba vopred objednať, špeciálne pripraviť na vyšetrenie a pod. 
 

Do ambulancie si prineste (všeobecná informácia):

- preukaz poistenca, 
- výmenný lístok,
- súvisiacu zdravotnú dokumentáciu,
- preukaz ZŤP, ak ste držiteľom,
- rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony , ak bolo vystavené.
 
Výmenný lístok sa nevyžaduje  pri psychiatrickom, gynekologickom, kožnom a očnom vyšetrení (predpísanie okuliarov).
 
Počas prítomnosti v ambulancii  nepoužívať mobilný telefón.

 

Špecifické požiadavky:

 
EEG: bez šperkov – náušnice, retiazka a pod., umyté vlasy bez kondicionéra a laku, 
Evokované potencionály: VEP: umyté vlasy, ak nosia tak okuliare aj na čítanie. 
BAEP: bez náušníc, umyté vlasy
SSEP: umyté vlasy, čisté horné a dolné končatiny, bez hodiniek a náramkov. Pacienti dostanú tieto informácie pri objednávaní sa na vyšetrenie.
Sono karotíd:pac. príde bez retiazky. Muži oholení krk v mieste priebehu karotíd  (ak sú zarastení).
Videonystagmografia a kalorimetrické vyšetrenie: nalačno, bez líčidiel, pri kalorimetrickom vyšetrení je potrebné priniesť  nález ORL vyšetrenia (neporušené bubienky).
EMG: bez špeciálnej prípravy, čisté horné a dolné končatiny, pri vyšetrení na tetániu – nebrať 3 dni pred vyšetrením magnézium, ani  lieky na upokojenie