Parkovanie

 


Nemocnica Ružinov

 
 
Bezplatné parkovanie: 70 miest na pozemku UNB pred Zimným štadiónom Vladimíra Dzurillu a malé parkovisko pred pavilónom D.


Parkovanie pre ZTP
 
ZŤP:
Vyhradené 2 bezplatné parkovanie miesta pred Centrálnym prijímacím oddelením z pravej strany nemocničnej budovy. 
Vyhradené 4 bezplatné parkovacie miesta pred nemocnicou – pred vjazdom do hospodárskeho dvora (po vjazde z Ružinovskej ulice druhé možné odbočenie vľavo).
ZŤP pacienti môžu bezplatne parkovať aj na parkoviskách koncesionára pred Nemocnicou Ružinov.
 
 

 
Dovoľujeme si pripomenúť, že v celom areáli nemocnice je možné parkovať len na riadne vyznačených parkovacích miestach, inak môže byť vozidlo odtiahnuté. Vozidlá v mnohých prípadoch blokujú výjazd, vjazd, prejazdy vozidiel UNB, sanitiek a pod.
Ďakujeme za pochopenie.
 


Spoplatnené parkovisko - prevádzkovateľ ZIPP- S s.r.o.: Bezprostredne pred hlavnou budovou Nemocnice Ružinov (cca 250 miest) podľa koncesnej zmluvy podpísanej 22. 12. 2011. 
 
Cena: 1euro/hodina, prvých 15 minút zdarma.
Parkovací automat sa nachádza pri hlavom vchode do nemocnice a nemocničnej polikliniky. 
 
Výnimku z platenia majú darcovia krvi počas odberu v NTS. Darca riadne vojde na platené parkovisko, automat mu vydá parkovací lístok, ktorý pri darovaní krvi bude odblokovaný pracovníkmi NTS a darca bezplatne parkovisko opustí s parkovacím lístkom vydaným pri vstupe. 

ZŤP pacienti môžu parkovať bezplatne. Na platobnom termináli zvolia možnosť ZŤP a operátorovi nadiktujú meno, priezvisko a číslo preukazu ZŤP/ZŤP-S a následne im bude odblokovaný odjazd z parkoviska.
 
Prevádzkovateľom parkovacích plôch je spoločnosť ZIPP - S,  s.r.o
 


 


Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 

 
 
Bezplatné parkovanie: je možné pred nemocnicou na komunikácii Antolská  (popri chorvátskom ramene) – 54 miest.
 
Parkovanie pre ZTP

ZŤP:
Vyhradené 2 bezplatné miesta pred vstupom na centrálny príjem. 
Vyhradených 6 bezplatných miest pred nemocnicou na komunikácii Antolská.


Spoplatnené parkovanie - prevádzkovateľ ZIPP- S s.r.o.: Pred nemocnicou je celodenne spoplatnených  199 parkovacích miest podľa koncesnej zmluvy podpísanej 22. 12. 2011.  
 
 
Cena: 1euro/hodina, prvých 15 minút zdarma. 
Parkovací automat sa nachádza pri hlavom vchode do nemocnice a na Centrálnom prijímacom oddelení. 
 
Prevádzkovateľom parkovacích plôch je spoločnosť ZIPP - S,  s.r.o

ZŤP:
ZŤP pacienti môžu bezplatne parkovať aj na parkoviskách koncesionára pred nemocnicou.
Dialyzovaní pacienti majú vstup na platené parkoviská na 6,5 hod. zadarmo.
 


Nemocnica akad. Ladislava Dérera 
 

Bezplatné parkovanie: Pred budovou nemocničnej polikliniky je voľne prístupných 22 miest.
 
Parkovanie pre ZTP

ZŤP:
Vyhradené 2 bezplatné miesta pred vchodom do nemocnice a 2 bezplatné miesta pred vchodom do polikliniky. 
 
Iná možnosť parkovania: medzi MZ SR a SZU je platené parkovisko SZU s kapacitou cca 50 miest.
 


Nemocnica Staré Mesto
 

V Nemocnici Staré Mesto nie je vybudované parkovisko pre verejnosť. Areál je uzatvorený rampou a verejnosť v ňom môže z kapacitných dôvodov len vyložiť/naložiť pacienta. 
 
Parkovanie pre ZTP

ZŤP: 
Vyhradené 2 (bezplatné) parkovacie miesta pred blokom C. Parkovať možno v areáli len nevyhnutne potrebný čas.
 


Nemcnica Podunajské Biskupice
 

Špeciálna geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice má rampou uzatvorený areál a verejnosť v ňom môže z kapacitných dôvodov len vyložiť/naložiť pacienta. 
 
Parkovanie pre ZTP

ZŤP: môžu parkovať v areáli nevyhnutne potrebný čas. 
 
Pred areálom nemocnice je voľne prístupné parkovisko s kapacitou cca 20 miest.