Čaká ma pôrod

Informácie o pôrodniciach v UNB

V Univerzitnej nemocnici Bratislava sa narodí najviac bábätiek na Slovensku. Naši zdravotníci pomôžu na svet v priemere 22 novorodencom za deň. UNB má tri pôrodnice –v  Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, v Nemocnici akad. L. Dérera a v Nemocnici Ružinov. Prvenstvo v počte pôrodov si drží  Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, nasleduje Nemocnica akad. L. Dérera a Nemocnica Ružinov. UNB v pôrodníctve patrí k špičke na Slovensku.
Nemocnica ponúka aj komplexnú zdravotnú starostlivosť o matku a novorodenca. Tu si môžete prečítať viac aj o našich novorodeneckých oddeleniach:  Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Novorodenecké oddelenie Nemocnice akad. L. Dérera, Novorodenecké oddelenie Nemocnice Ružinov.
 
 

Obhliadka pôrodnice:
Rodička si môže dohodnúť obhliadku kliniky/oddelenia a na základe toho sa pevne rozhodnúť, kde by chcela rodiť.

 
Upozornenie: Ak si rodička vyberie UNB ako miesto pôrodu, mala by v UNB absolvovať predpôrodné prehliadky od 34. týždňa. Najneskôr 4 týždne pred plánovaným pôrodom by mala byť evidovaná na gynekologicko-pôrodníckom pracovisku, ktoré vykoná pôrod. 
 
Rodička môže navštevovať  v UNB cvičenia a prednášky pre tehotné – predpôrodnú prípravu, vybrať si pôrodníka, pôrodnú epidurálnu analgéziu (PEDA), sprievodnú osobu pri pôrode, nadštandardnú izbu, atď.  
Matka a dieťa zostávajú zvyčajne v nemocnici 4-5 dní po pôrode, v prípade zdravotných komplikácií dlhšie.
 
Odporúčame prečítať si viac informácií na podstránkach konkrétnych kliník. 

Od 3.9.2018 sa prednáška o PEDA bude realizovať, pravidelne každý utorok a štvrtok v čase o 13:00 – 13.30 v zasadačke v priestoroch nemocničnej polikliniky Ružinov, č. dverí 1076

 

Čo si vziať do pôrodnice?

Potrebné dokumenty:
- preukaz poistenca 
- doklad totožnosti,
- tehotenskú knižku
- výsledky posledných vyšetrení, eventuálne lekárske správy od iných lekárov týkajúce sa tehotenstva
- v prípade záujmu o pôrodnú epidurálnu analgéziu (PEDA) si treba priniesť protokol, ktorý pacientka dostala po absolvovaní poučenia,
- výsledky krvných testov,
- doklady o zaplatení nadštandardných služieb ako napr. prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode, výber pôrodníka  a pod.,
- u manželov sobášny list (originál), u partnerov potvrdenie z matriky o súhlase s otcovstvom.
- vyplnený dokument Dohoda rodičov o mene a priezvisku dieťaťa
 
 Osobné veci pre rodičku:
- hygienické potreby,
- dojčenské podprsenky 1-2 ks,
- župan,
- uteráky,
- vložky do dojčenskej podprsenky,
- pohodlnú a bezpečnú domácu obuv, prezuvky do sprchy,
- odsávačka mlieka podľa uváženia,
- "šestonedielske“ nohavičky podľa uváženia.
 
Výbavička pre dieťa – počas pobytu v pôrodnici:
- jednorazové plienky (UNB poskytuje len 4ks/deň),
- bavlnené plienky 5 – 10 ks,
- jednorazové vlhké hygienické obrúsky,
- deka,
- čiapočka,
- rukavičky,
- ponožky.
 
Výbavička pre dieťa - v deň odchodu z pôrodnice
- bavlnené plienky 2 ks,
- košieľka, svetrík, dupačky, čiapka, ponožky – odporúčame bavlnené,
- zavinovačka alebo spací vak s kapucňou,
- nánožník alebo teplejšia deka podľa aktuálneho počasia,
- autosedačka.
 
Upozornenie: Rodičky by si mali  ešte pred pôrodom zistiť meno detského lekára, ktorý prevezme ich dieťa do starostlivosti po prepustení z pôrodnice.


Ďalšie informácie nájdete priamo na stránkach kliník :
 
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda:

I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB 


Nemocnica Ružinov:

II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB 


Nemocnica akad. Ladislava Dérera:

I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB
Utajený pôrod 

 
UNB umožňuje žene rodiť utajene na základe zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Žena môže o utajený pôrod požiadať v predstihu alebo najneskôr v deň pôrodu prostredníctvom  príslušného tlačiva. Nemocnica neskúma dôvody rozhodnutia. Pacientky sú informované o praktických a právnych krokoch, ktoré toto rozhodnutie prináša. Nemocnica od toho momentu vedie dva zdravotné záznamy - anonymný (rodička vystupuje v komunikácii s nemocnicou a zdravotnou poisťovňou len pod evidenčným číslom) a adresný (s identifikáciou pacientky - záznam je len v písomnej podobe, ide o originál, je zapečatený, uchováva sa v archíve ako utajovaný dokument). V súvislosti s voľným dieťaťom nemocncia neodkalene podá hlásenie o utajenom pôrode príslušnému Oddeleniu sociálno-právnej ochrany Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. V rodnom liste dieťaťa sa neuvádza meno dieťaťa, matky ani otca. Všetky ďalšie úkony v súvislosti s dieťaťom má plne v kompetencii úrad. Nemocnica nijako nezasahuje do adopčného procesu. Dieťa ostáva v nemocnici nevyhnutný čas (cca  5 dní ak nemá zdravotné komplikácie). Hospitalizácia matky sa končí zvyčajne 24-48 hodín po pôrode, ak to zdravotný stav umožňuje. 
 
UNB eviduje cca 10 utajených pôrodov ročne. 
 
Zo zákona o zdravotnej starostlivosti v tejto súvislosti vyberáme:
 
 § 11, ods. 10: „Žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.“
§ 19, ods. 4: „V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, vedie sa osobitná zdravotná dokumentácia v rozsahu zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tehotenstvom a pôrodom, ktorej súčasťou sú osobné údaje tejto ženy nevyhnutné na zistenie anamnézy a údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až i). Osobné údaje nevyhnutné na jej identifikáciu sa vedú oddelene od osobitnej zdravotnej dokumentácie spolu s písomnou žiadosťou podľa § 11 ods. 10. Osobitná zdravotná dokumentácia sa o tieto údaje doplní a zapečatí ako celok.“
 
§ 21, ods. 5: Osobitnú zdravotnú dokumentáciu (§ 19 ods. 4) je poskytovateľ povinný po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu odovzdať bez zbytočného odkladu ministerstvu zdravotníctva [§ 45 písm. p)], ak žena v tejto lehote písomne neodvolala svoju žiadosť o utajenie svojej osoby.