Logopedická ambulancia

Nemocnica Staré Mesto

blok H, prízemie vľavo, miestnosť č. 28

Lekári:

Mgr. Malík Martin, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/ 57290 349