Napísali ste nám

Sme najväčšou nemocnicou na Slovensku a naši zdravotníci odliečia a zachránia životy množstvu pacientov. Vaša spokojnosť je preto pre nás tou najkrajšou spätnou väzbou. Ďakujeme.Poďakovanie Klinike plastickej chirurgie LF UK a UNB


V júni tohto roku som sa rozhodla po 15 ročnej odmlke absolvovať náročnú plastickú operáciu, rekonštrukciu chýbajúceho prsníka. Touto cestou sa zo srdca chcem poďakovať Mudr. Drahomírovi Palenčárovi Phd. a jeho lekárskemu kolektívu na plastickej chirurgii v Nemocnici Ružinov za príkladnú a obetavú zdravotnú starostlivosť. Pán Mudr. Drahomír Palenčár Phd. je vynikajúcim odborníkom vo svojom obore a jeho mladý kolektív lekárov za ním absolútne nezaostáva. Všetkým týmto lekárom srdečne ďakujem za ich dennú starostlivosť, moje poďakovanie patrí zvlášť Mudr. Ugorovi. A nechcem v žiadnom prípade vynechať dôležité osôbky na tomto oddelení plastickej chirurgie, v lôžkovej časti. Veľká vďaka a úcta patrí odo mňa všetkým sestričkám, sanitárkam a sanitárovi, za ich neúnavnú zdravotnú starostlivosť vo všetkých smeroch. V ťažkých chvíľach mi boli psychicky nápomocné, takže som zdĺhavú hospitalizáciu lepšie znášala. A musím podotknúť, že vždy Vám boli pripravené pomôcť. Dnes som už doma a verím že som na začiatku cesty k uzdraveniu sa. Ešte raz všetkým ďakujem.

Poďakovanie vedeniu Nemocnice sv. Cyrila a Metoda

Chcem sa týmto poďakovať vedeniu II. chirurgickej kliniky LF a UNB na Antolskej ul. pod vedením doc. Prochotského a MUDr. Sýkoru za príkladnú odbornú a ľudskú starostlivosť počas môjho pobytu v nemocnici v júli 2020.

Pri prijatí na kliniku som sa stretla s veľmi príjemným človekom, hlavne empatickým a starostlivým lekárom - MUDr. Levčíkom. Ďakujem mu za príkladnú starostlivosť a podporu v prípravnej fáze mojej operácie slabinovej prietrže. Ďalej sa chcem poďakovať MUDr. Ježovítovi, ktorý ma operoval, za perfektne zvládnutú operáciu a komplexnú pooperačnú starostlivosť. Moja najväčšia vďaka však patrí prednostovi doc. Prochotskému, ktorý prejavil voči mojej osobe maximálnu odbornú aj ľudskú starostlivosť, každý deň za mnou ráno a niekedy aj počas dňa prišiel a pýtal sa ma ako sa mám. Aj keď som bola komplikovaný pacient, v jeho prístupe som vždy cítila trpezlivosť a snahu pomôcť.

Ešte by som rada poďakovala MUDr. Sýkorovi, primárovi kliniky a riaditeľovi nemocnice na Antolskej, ktorý mi pomohol promptne vybaviť potrebné vyšetrenia k prijatiu mojej dcéry Michaely na kliniku, ktorú potom aj následne operoval. Vďaka za jeho perfektný chirurgický výkon a komplexnú starostlivosť. Je to nielen dobrý manažér, chirurg, ale aj človek s ľudským prístupom k svojim pacientom.

Som veľmi príjemne prekvapená akých špičkových chirurgov máme na II. Chirurgickej klinike LF a UNB na Antolskej ul. v Bratislave a budem túto kliniku odporúčať všetkým, ktorí potrebujú chirurgickú starostlivosť. Je chvályhodné, že naša štátna nemocnica na Antolskej ul. ma takýto špičkový odborný a ľudský potenciál. Bodaj by to tak bolo v každej nemocnici.

Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým menovaným, prajem im veľa spokojných pacientov a p. MUDr. Prochotskému a p. MUDr. Sýkorovi veľa zdravia.

 

S pozdravom

PhDr. Vlasta Sekuciová

Poďakovanie pre MUDr. Martina Ježovíta z II. chirurgickej kliniky Nemocnice Cyrila a Metoda, Antolská Bratislava

Chcela by som sa týmto poďakovať MUDr. Ježovítovi z II. chirurgickej kliniky LF a UNB Nemocnice na Antolskej za profesionálny, ale aj ľudský a citlivý prístup počas môjho pooperačného kontrolného vyšetrenia na klinike. Veľmi ochotne zodpovedal moje zvedavé otázky týkajúce sa mojej operácie a dal mi odporúčania, ktoré treba po vybratí štichov dodržiavať. Ďakujem mu za komplexnú starostlivosť aj počas môjho pobytu n chirurgickej klinike na prelome júna a júla 2020. 
Ešte raz veľmi pekne ďakujem.

PhDr. Vlasta Sekuciová

Chirurgovia z Kramárov predĺžili žene život, mohla ešte stretnúť syna

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli výročie úmrtia našej mamy a svokry p. Antónie T. a zistili sme, že poďakovanie, ktoré sme chceli poslať pred rokom, sme nakoniec v záplave iných povinností neposlali. Chceli by sme to preto napraviť, dúfam, že aspoň niektorí z menovaných u Vás ešte pracujú a tieto slová sa k nim dostanú.
V prvom rade by som sa v mene našej rodiny chcela poďakovať pracovníkom Chrurgickej kliniky SZU a UNB Nemocnice akad. L. Dérera za starostlivosť, ktorú preukázali našej mame a svokre pani Antónii T. Menovite by som chcela poďakovať lekárom za ich správne rozhodnutia: MUDr. Longauerovej, ktorá z pohotovosti p. Tiňovú hneď hospitalizovala a zariadila potrebné vyšetrenia, p. primárovi MUDr. Hladíkovi, ktorý pochopil, že pacientka v pokročilom štádiu Alzheimera bude ľahšie znášať pobyt v nemocnici ak pri nej bude niekto z rodiny a umožnil nám byť pri nej 24 hodín denne počas prvých dní hospitalizácie a MUDr. Kulíškovi, ktorý rozhodol a vykonal akútnu operáciu v nedeľu 15.5.2016. MUDr. Kulíškovi ďakujeme tiež za jeho trpezlivý a chápavý prístup k nám, keď nám dopodrobna vysvetlil dôvody zákroku, priebeh operácie a aj riziká s ňou spojené. Od začiatku sme si uvedomovali, že situácia je veľmi vážna a operácia pravdepodobne predĺžila život našej mamy iba o niekoľko dní. Tieto dni však umožnili, aby sa ešte stretla so svojím synom, ktorý žije dlhodobo vo Veľkej Británii. Poďakovať by sme sa chceli tiež sestričkám a ostatnému personálu z oboch oddelení Chirurgickej kliniky, ktorí sa ku nám všetkým správali veľmi ústretovo a starostlivo.
S pozdravom,
Mária T.

Ružinovské ORL vrelo odporúčam

Chcela by som sa poďakovať celému oddeleniu ORL v Ružinovskej nemocnice na 4.posch., za profesionálny a hlavne ľudský prístup. Absolvovala som operáciu septoplastiky nosa začiatkom marca. Veľká vďaka patrí pánovi primárovi MUDr. Barákovi a sestričke Alenke (neviem priezvisko, mala krátke vlasy do červena farbené), ktorej nechýbal úsmev na tvári a prijemné slová, keď vám práve nie je najlepšie. Ďakujem ešte raz a vrelo odporúčam aj iným toto oddelenie.
Zuzana F.

Na chirurgii v Ružinove je profesionálny a chápavý personál

Ešte 11. februára 2016 som bola na operácii na IV. chirurgickej klinike Nemocnice Ružinov. MUDr. Štefanovi Novákovi, chirurgovi, ktorý ma operoval, som sa už poďakovala pred rokom. Aj MUDr. Jane Ošvaldovej, internistke, ktorá sa o mňa starala.
Chcela by som sa ešte poďakovať MUDr. Vladimírovi Hrubiškovi. Keď mi po operácii (odstránení časti hrubého čreva) samovoľne unikla stolica, pán doktor ma veľmi milo upokojil: „To je dobre, znamená to, že funguje.“ Nedokážete si predstaviť, ako také slová pomôžu poníženému pacientovi.
A ešte sa chcem poďakovať MUDr. Tiborovi Sedlákovi z interného oddelenia, ktorý ma vyšetril na prijímacom oddelení. Ďakujem mu, že ma vďaka jeho výbornej diagnostickej schopnosti prijali do nemocnice. Šikovne kladenými otázkami zistil, že som si v minulosti pomýlila menštruačné bolesti so zápalom slepého čreva, a preto som vtedy nehľadala lekársku pomoc...
Júlia K.

Špičková starostlivosť na hrudníkovej chirurgii v Ružinove

Touto cestou by som chcela vyjadriť svoje poďakovať pánovi primárovi doc. MUDr. Romanovi Benejovi, CSc., z Kliniky hrudníkovej chirurgie SZU a UNB ako aj celému kolektívu tohto pracoviska za ich oddanú a profesionálnu prácu, príkladnú starostlivosť a za mimoriadne ľudský postoj k pacientom. Počas mojej hospitalizácie na oddelení predviedli ukážkový príklad toho, že je možné zdravotnú starostlivosť poskytovať kvalitne, poctivo, pružne, ústretovo a špičkovo. 
ĎAKUJEM PEKNE!
Mgr. Gabriela S.

Úžasný prístup neurochirurga MUDr. Chochola z Kramárov

Chceli by sme sa veľmi poďakovať za úžasný prístup a profesionalitu MUDr. Jurajovi Chocholovi z Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB!
Ďakujem za syna Róberta P.
Zuzana O.

MUDr. Mária Zemanová z chirurgie z Mickiewiczovej môže ísť príkladom

Dobrý deň, chcela by som sa touto cestou poďakovať pani doktorke, ktorá mala službu, keď som bola s mojou maminkou na pohotovosti dňa 30.4.2017. Pani doktorka, ktorá vtedy slúžila, bola veľmi milá, príjemná, nielen po profesionálnej, ale aj ľudskej stránke.. Patrí jej obrovská vďaka! Bodaj by všetci lekári v dnešnej dobe boli takí, ako pani doktorka... Hovorím o pani doktorke Márii Zemanovej. Je to proste v dnešnej dobe "rarita" v našom zdravotníctve! Je to šikovné a navyše aj usmiate "slniečko" a som šťastná, že som ju stretla a spoznala! Ďakujem pani doktorke za príkladnú starostlivosť mojej maminky na pohotovosti!
Ing. Iveta K.

Výborná skúsenosť s pôrodom na Antolskej

Na Slovensku je väčšinou zvykom písať iba sťažnosti, no ja som sa rozhodla napísať ďakovnú správu patriacu Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, konkrétne I. gynekologicko-pôrodníckej klinike. Chcem sa poďakovať najmä pani MUDr. Alexandre Filkaszovej za nielen odborný, ale hlavne ľudský prístup a rovnako aj oddeleniu šestonedelia za výbornú starostlivosť. Kiežby takýto prístup nasledovalo viacero zdravotníckych zariadení na Slovensku.
S pozdravom, 
Emília K.

Vysokoodborný a ľudský prístup na urologickej klinike na Kramároch

Aj touto cestou chcem vysloviť úprimné poďakovanie Dr.h.c. Prof. MUDr. Jánovi Brezovi, Dr.Sc., a MUDr. Zuzane Žilinskej, PhD., MHA, a celému personálu transplantačného oddelenia Urologickej kliniky LF UK, SZU a UNB za ľudský a vysoko odborný prístup , za trpezlivosť a výbornú starostlivosť pri riešení mojich akútnych zdravotných problémov s transplantovanou obličkou a močovými cestami . Predovšetkým ďakujem Prof. Jánovi Brezovi za operáciu močovodu, ktorá mi skvalitnila život a za jeho pozitívny prístup, milé slovo a povzbudenie . Ešte raz ďakujem a želám veľa profesionálnych a osobných úspechov. 
Anton P. s manželkou

Rešpekt pred tímom IV. chirurgickej kliniky z Ružinova

Chcel by som vysloviť veľkú vďaku a rešpekt celému tímu chirurgie na 6. poschodí, obzvlášť pani doktorke Meszárosovej za prístup k liečbe od operácie až po rekonvalescenciu a bezproblémovú komunikáciu. Samozrejme, poďakovanie patri aj všetkým sestrám, ktoré mi vždy vyšli v ústrety a boli nápomocné.
S pozdravom
Tomáš K.

Podmienky pre rodičky sa na Antolskej zlepšujú

Chcela by som sa poďakovať za skvelý prístup pri pôrode 21.03.2017.  Okrem toho - oproti môjmu prvému pôrodu pred cca 5 rokmi sa veľa vecí zmenilo k lepšiemu. Pôrodný box - kreslo je oveľa širšie a pohodlnejšie, výškovo nastaviteľné, fit lopta k dispozícii, pekné WC v predpôrod. ambulancii.
Ďakujem ešte raz.
Martina S.

MUDr. M. Beňo, PhD., z Ružinova je úžasný stomatochirurg

Chcela by som zo srdca poďakovať p. MUDr. Michalovi Beňovi, PhD. - stomatochirurgovi z Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov za jeho úžasnú pomoc, výborne prevedenú operáciu môjho syna. Pán doktor má príjemný, ľudský prístup, za to mu veľmi, veľmi ĎAKUJEM.
Mária H.

Poďakovanie za operáciu kolena v Petržalke

Bol som 2 dni v nemocnici na Antolskej na II. ortopedicko-traumatologicej klinike LFUK a UNB. Robili mi operáciu kolena. Chcem sa poďakovať, bolo super :-) 
Peter Á.
1 2 3 4 5 6 7 »


 
Vďaka pre Kliniku hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Veľmi pekne by som sa chcel poďakovať lekárom a sestrám na Klinike hematológie a transfuziológie za starostlivosť a opateru počas môjho liečenia.
Eduard H.
Vďaka MUDr. J. Fatrsíkovi, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Veľké ďakujem pánu MUDr. Jozefovi Fatrsíkovi. Lekár s obrovskou zodpovednosťou voči pacientom. Nič nepodcení. Je vidieť,  že mu na pacientoch naozaj záleží. Nemocnica môže byť vďačná za každého jedného lekára s jeho prístupom k práci a pacientovi. Ešte raz veľká vďaka.
Lenka P.
Vďaka I. chirurgickej klinike LF UK a UNB, predovšetkým MUDr. Satkovi, Nem. Staré Mesto
Touto cestou by som sa chcela poďakovať personálu chirurgického brušného odd. za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie v dňoch 12. až 16. septembra 2016. Osobitne chcem poďakovať aj MUDr. Satkovi za vykonaný operačný výkon. Som veľmi spokojná a všetkým, ktorí budú potrebovať pomoc odporučím Vaše služby. Ešte raz ďakujem.
Jaroslava M.
Vďaka pre MUDr. Rieglovú a MUDr. Remiša, KPaF I, odd.pneumológie, Nem Ružinov
Dobrý deň. Chcela by som sa poďakovať Mudr. Rieglovej a Mudr. Remišovi z pľúcneho oddelenia za ich ľudský prístup. V júni prijali na oddelenie moju mamku s diagnózou nádor na pľúcach. Hoci diagnóza bola nezvratná a mamka svoj boj v júli prehrala odišla na druhý svet so všetkou ľudskou dôstojnosťou. Vrelá vďaka im patrí za to, že mi umožnili pri nej stráviť jej posledné 2 dni. Mamka zomierala /aspoň myslím/ spokojná, že jej jediná dcéra je pri nej a mne pomohlo to, že mamka nezomierala sama kdesi v zatvorenej izbe. Hoci sa s jej smrťou nikdy nevyrovnám, ich prístup k pacientke, ale hlavne ku mne- rodinnému príslušníkovi si nadovšetko vážim. Vďaka patrí aj sestrám a ošetrovateľom na 3 poschodí. Pevne verím, že si tento mail prečítajú obaja spomínaní lekári. Ešte raz VEĽKÁ VĎAKA MUDr. Rieglová a MUDr. Remiš.
Anna T.
Vďaka pre MUDr. Pokornú, IV. interná klinika LF UK, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Bola som hospitalizovaná na IV. internej klinike. Týmto by som sa chcela poďakovať ošetrujúcej lekárke MUDr. Veronike Pokornej, PhD., všetkým sestričkám a personálu za perfektný prístup, ľudskosť a dobrú náladu. ĎAKUJEM
Andrea M.
Vďaka pre MUDr. Kulíška, Chirurgická klinika, Nem. akad. L. Dérera
Chcem poďakovať p. MUDr. Kulíškovi, ktorý ma operoval 8.8.2016. Za jeho profesionálny prístup a za všetko čo pre mňa ako pacienta v tom čase urobil. Veľmi si vážim jeho prácu. Ďakujem.
Dušan M.
Vďaka tímu na ortopédii,  Nem. Ružinov
Chcela by som sa vrúcne poďakovať  celému tímu na ortopedickom oddelení / ženy/ za starostlivosť a opateru mojej matky, ktorá si u Vás pobudla 5 týždňov po autonehode a mala zoperované obe nohy. Ďakujem všetkým lekárom za  odvedenú prácu.
Martina B.
Poďakovanie pre IV. internú kliniku, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať pánovi doktorovi Kalužayovi za profesionálny a hlavne ľudský prístup počas hospitalizácie mojej švagrinej na internom oddelení.
Ďalej by sme chceli poďakovať aj sestričke Olinke za starostlivosť a oporu celej našej rodine v ťažkých chvíľach.
H.T.
 Vrúcna vďaka pre II. neurologickú kliniku LF UK a UNB, Nem. akad. L. Dérera
Dobrý deň,
Nedávno som bola hospitalizovaná na II. neurologickej klinike LF UK a UNB s Dg. Miller Fisher varianta Guillain-Barrého syndrómu (GBS) a mala som to potešenie spoznať p. prednostu prof. doc. MUDr. Petra Valkoviča, PhD., a tím II. neurologickej kliniky.
Rovnako som sestra a preto chcem vyjadriť úprimné poďakovanie za starostlivosť a za nielen vysoko profesionálny, ale aj ľudský prístup p.prof. doc. MUDr. Valkoviča PhD, primára MUDr. Krivošíka a celého tímu JIS a oddelenia II. neurologickej kliniky.
Ďakujem, ďakujem, ďakujem za starostlivosť, ktorú mi venovali, za psychickú podporu od p. profesora mojej mame, bez ktorej by to asi nedopadlo tak dobre ako to v týchto chvíľach je.
Ako mi moja mama povedala: "Lucia. Od prvej chvíle ako som sa s profesorom rozprávala som vedela, že ťa z toho dostane".
Ja a aj moja mama sme sestry. Sme hrdé, že existujú aj takíto ľudia v zdravotníctve, pretože sme veľakrát aj pochybovali.
Vážené riaditeľstvo UNB.
Touto cestou chcem vyzdvihnúť prístup a vyjadriť podporu  II. neurologickej klinike LF UK a UNB a zaželať im veľa úspechov v ich ďalšej práci, lepšie povedané v poslaní.
Lucia M.
 Poďakovanie CPO, Nem. Ružinov
Ďakujem za profesionálny prístup na pohotovosti a gynekologicko - pôrodníckom oddelení. Z predošlých skúseností na pohotovosti v iných nemocniciach som prišla do nemocnice s malou dušičkou, či ma vôbec niekto odborne vyšetrí. Keďže som prvorodička neviem, čo mám v tehotenstve očakávať. Po kompletnom vyšetrení som z nemocnice odchádzala spokojná, že bábätko je v poriadku a nič mu nehrozí. Ešte raz ďakujem za milý a profesionálny prístup, od sestričiek až po p. doktorky.
J.J.
Vďaka tímu doc. Janíka, Nem. Ružinov
Ďakujem pracovníkom na Klinike hrudníkovej chirurgie SZU a UNB. V septembri 2016 som  podstúpila thymektómiu miniinvazívnou metódou, ktorú robil tím lekárov pod vedením docenta MUDr.Ing. Miroslava Janíka, PhD., CSc.. Ďakujem za odborný, profesionálny a veľmi ľudský prístup.
Oceňujem starostlivosť celého kolektívu sestričiek a ostatných pracovníkov kliniky. Sú to vzácni ľudia. Ďakujem.
Martina L.
Veľká  vďaka I. gynekologicko - pôrodníckej klinike LF UK a UNB a Novorodeneckej klinike M. Rusnáka SZU, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Týmto by som chcela vyjadriť svoje poďakovanie celému pôrodníckemu tímu v nemocnici na Antolskej, kde sa mi 20.augusta 2016 narodil druhý synček. Keďže sa mi prvý chlapček narodil predčasne sekciou a následne 6 týždňov strávil v nemocnici (taktiež na Antolskej), veľmi som chcela tentoraz rodiť prirodzene. Hlavne som dúfala, že tým pádom budem mať bábätko pri sebe od prvého okamihu a že aj rekonvalescencia po prirodzenom pôrode bude rýchlejšia. Bola som si vedomá, že aj tento pôrod môže skončiť pri komplikáciách sekciou, ale bolo super, že ma nikto nezneisťoval a nepripomínal mi to... preto som verila, že všetko dobre dopadne. Moje poďakovanie patrí najmä staničnej sestre Alene Nererovej, ktorá sa počas prvej fázy pôrodu o mňa starala. Obrovské ďakujem patrí pôrodnej asistentke pani Ive Kubicovej, pánu doktorovi Danišovi a celému tímu, ktorý ma pri pôrode povzbudzoval a inštruoval. Aj vďaka ich profesionálnemu prístupu som prirodzene porodila krásneho chlapčeka, ktorý bol pri mne od prvého nadýchnutia. Vážim si to o to viac, že viem, čo znamená byť od bábätka odlúčená hneď na začiatku jeho krehkého života. Osobitne by som chcela poďakovať aj 2 sestričkám z Novorodeneckej kliniky (Zuzane Maksimčuk a Márii Lorinczovej), ktoré napriek obrovskému množstvu mamičiek a bábätiek na oddelení si dokázali zachovať úsmev a pomôcť, kedykoľvek sme sa niečo spýtali - v ich prípade som  mala pocit, že svoju prácu robia s radosťou a plným ľudským nasadením.
Verím, že nemocnica na Antolskej bude aj naďalej podporovať takýto vynikajúci zdravotnícky personál - hlavne vďaka nemu budú mamičky šíriť pozitívny obraz o pobyte v nemocnici.
S vďakou a pozdravom
Jarmila S.
Poďakovanie doc. MUDr. Ivanovi Hollému, CSc. a II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a UNB, Nem. Ružinov
Veľké ďakujeme za vynikajúcu starostlivosť a prístup počas celého tehotenstva i pôrodu patrí pánovi doktorovi Hollému a celému tímu doktorov a sestier na gynekologickom oddelení. Špeciálne poďakovanie posielame sestričkám z 10B, ktoré sa o nás starali niekoľko týždňov.
Pozdravujú dvojičky Ela a Miško.
Ďakujeme
Danica a Igor H.
Veľká spokojnosť, I. ortopedicko-traumatolog.klinika UNB, LF UK a SZU, Nem. Ružinov
Minulý rok som mal operované pravé rameno, s výkonom som nadmerne spokojný. Operoval ma pán MUDr. Norbert Krajcsovics, ktorému ďakujem. Výborný personál.
Attila H.
Poďakovanie pre Nem. Ružinov
Ďakujem doktorom, sestričkám a celému kolektívu nemocnice, ktorý sa o mňa staral. Ďakujem  za Vašu odbornú starostlivosť, pomoc a čistotu v nemocnici.  Po operácii je mi fajn.
Branislav Á.
Poďakovanie prof. MUDr.  Švecovej, PhD., Nem. Staré Mesto
Ďakujem za dlhodobú starostlivosť (15 rokov) pani profesorke Švecovej.  Je to ochotná, dobrá odborníčka, ktorej ďakujem z celého srdca.
Ladislav Š.
Poďakovanie MUDr. Kulíšek, Nem.  akad. L. Dérera
Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať p. doktorovi Kulíškovi za jeho profesionálny a ľudský prístup. Veľmi si to vážim. Ďakujem.
Zuzana J.
 Vďaka sestričkám na urológii, Nem. akad. L. Dérera
Rád by som sa poďakoval sestričkám PhDr. Štrbákovej a Vaškovej z Urologického oddelenia za ich profesionálne správanie. Za porozumenie a ľudský prístup. Mám strach z odberov a z ihiel, no vďaka nim to vždy ľahšie zvládnem. Sú to profesionálky na úrovni. Ďakujem
Juraj O. 
Vďaka CPO, Nemocnica Ružinov
Dobrý deň, bola som ošetrená na pohotovosti nemocnice Ružinov. Od pani recepčnej, cez sestričku až po pani doktorku boli všetky veľmi príjemné a jednali rýchlo a kompetentne. Prosím oceňte takýchto šikovných zamestnancov, aby nám neodchádzali (predovšetkým do zahraničia). Ďakujem, všetko dobré želá Slávka K.

Vďaka CPO, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
V dopoludňajších hodinách som navštívil ambulanciu Centrálneho príjmu s bolesťami v zadnej chrbtovej časti. Bol som vyšetrený pracovníkmi internej ambulancie, ktorí preukázali k mojej spokojnosti ako profesionálny, tak aj ľudský prístup. Môžem s čistým svedomím konštatovať, že takýto prístup by mohol byť vzorom aj  pre mnohé ambulancie obvodných lekárov a lekárov v neštátnych špecializovaných ambulanciách. Vyslovujem ešte raz veľké poďakovanie a spokojnosť.

Poďakovanie pre gynekológiu Ružinov
Dobrý deň, v júli som bola hospitalizovaná na gynekológii v UNB Ružinov na oddelení 10 A.
Chcem sa poďakovať samozrejme lekárom za úspešný priebeh operácie, ale najmä sestričkám na oddelení za príkladnú starostlivosť, milotu a obetavosť. Moja vďaka patrí najmä sestričke Eve na JIS. Ešte raz vďaka.

Ľudský prístup na CPO, Nemocnica Ružinov
Nejaký čas som strávila na Centrálnom príjme v Ružinove. Rada by som sa touto cestou poďakovala celej „partii“ na tomto oddelení, za skvelý, ľudský prístup, vďaka ktorému som miestami aj zabudla, že ma niečo bolí. Všetci sa ku mne správali naozaj veľmi pekne a milo. Odkedy som sa zaregistrovala, až kým som neodišla.  Aj keď čas strávený v čakárni nemal konca kraja, videla som, že všetci robia čo môžu a zbytočné zdržanie nastávalo iba vďaka niektorým pacientom, ktorí nepochopili, že každý z personálu má iba dve ruky a zamestnávali ich výkladom svojich emócií a nie zdravotným problémom. Klobúk dole pred všetkými! Túto prácu môžu robiť určite iba naozaj silné osobnosti.

Poďakovanie kolektívu Urologického oddelenia, MUDr. Rybárovi a kolektívu CPO , Nem. sv. Cyrila a Metoda
Chcela by som sa z celého srdca úprimne poďakovať a vyjadriť hlbokú úctu, obdiv a vďaku celému kolektívu Urologického oddelenia, ale tiež aj kolektívu na oddelení Centrálneho príjmu za profesionálne riešenie mojich akútnych urologických problémov. Za empatiu, zodpovedný a ľudský prístup k pacientom.  Kvôli veľkým bolestiam som prišla na CPO v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. Potom som bola prijatá na Urologické oddelenie, kde som sa podrobila zákroku. Bolo pre mňa príjemným prekvapením, ako rýchlo mi boli urobené všetky potrebné vyšetrenia a následne stanovená diagnóza, okamžite naplánovaná hospitalizácia a vykonaný zákrok. S obdivom som sledovala, ako je na oddelení zorganizovaná práca a vzájomná informovanosť. Napriek neskutočne namáhavej práci v plnom nasadení nikomu tam nechýbal ľudský prístup, príjemná komunikácia a úsmev na tvári. Z Centrálneho príjmu som sa dostala k MUDr. Rybárovi, ktorý ma potom sprevádzal počas mojej hospitalizácie. Oceňujem odbornosť, ochotu, podporu s primeranou dávkou humoru, ktorá dokázala prelomiť obavy, napätie, strach pred i po zákroku. Patrí Vám obrovské ďakujem pán doktor Rybár. Prajem celému kolektívu veľa úspechov vo vašom neľahkom, ale krásnom poslaní. Veľmi si vážim vašu prácu, pretože je robená profesionálne, zodpovedne a s láskou. S úctou a vďakou.
Svetlana K.

Poďakovanie pre kolektív KHaT, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Veľká vďaka a úcta patrí celému kolektívu KHaT v Petržalke. Každý pacient je individuálny, ale keď sa na nemocničné lôžko dostane zdravotník je to o to náročnejšie, nie len pre daného pacienta, ale hlavne pre samotný ošetrujúci personál. Nikto nikdy nevie kedy sa ocitne v okamihu minúty na okraji života. Chcem sa z celého srdca poďakovať za odbornosť, empatiu, slová útechy, podpory, úsmevy, ale aj za pohľady, ktoré boli úprimné a upokojujúce v tak ťažkej životnej situácii a to všetkým doktorkám, doktorom, sestričkám, zdravotníckym asistentkám a sanitárkam. Patrí Vám môj obrovský obdiv, vďaka, úcta, keď sama viem čo naša práca vyžaduje. Z úprimného srdca Vám želám menej pacientov na tak náročnom oddelení, a veľa zotavených a zdravších pacientov.
Lenka M.
 Vďaka RDG oddeleniu, Nem. Ružinov
Chcel by som vyjadriť úprimnú vďaku za obetavý, odborný a ľudský prístup MUDr. J. Fulmekovej z RDG odd. v Ružinove.
Dušan P.
 Poďakovanie pre II. gynekologicko-pôrodnícku kliniku LF UK a UNB, Nem. Ružinov
Rada by som poďakovala celému kolektívu II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB za perfektnú zdravotnú starostlivosť počas hospitalizácie kvôli pôrodu. Veľkú vďaku vyjadrujem obzvlášť MUDr. Kozolkovej, MUDr. Chudovi, MUDr. Spodniakovej, pani staničnej sestre Letošťákovej, pani sestričke Polákovej, za bezúhonnosť v denných aj nočných službách, všetkým sestričkám šestonedelia, novorodeneckej starostlivosti a neonatológom. Vážim si Vašu profesionalitu, ochotu a zodpovednosť. Klinike prajem veľa úspechov a veľa múdrych a motivovaných zamestnancov.
S vďakou
Gabriela H. 
Vďaka MUDr. Ladičovej, I.chirurgická klinika LF UK, Nem. Staré Mesto
Touto cestou sa chcem poďakovať MUDr. O. LADIČOVEJ za ošetrenie po úraze. S ošetrením menovanej lekárky a jej personálom som bol veľmi spokojný. Prajem jej veľa úspechov v profesionálnom aj osobnom živote.
Pavel P.
Poďakovanie pre Oddelenie cievnej chirurgie, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Chcel by som vyjadriť úprimnú vďaku, za odborný a ľudský prístup k pacientovi, kolektívu cievnej chirurgie hlavne primárovi MUDr. R. Slyškovi, MUDr. P. Švarcovi a MUDr. R. Takácsovi.
Dušan P.
Poďakovanie pre Nem. akad. L. Dérera
Chcela by som poďakovať za dôkladné vyšetrenie na centrálnom príjme, chirurgickom a gynekologickom oddelení, ako aj sone dňa 17.7.2016. Doktori boli veľmi milí a dôkladní. Najmä na centrálnom príjme ich obdivujem, musí to byť pri takom množstve pacientov stresujúce, napriek tomu boli pokojní.
Ďakujem
Paulína
Poďakovanie pre Neurologickú kliniku SZU a UNB, Ružinov
Chcel by som veľmi pekne poďakovať prednostovi Neurologickej kliniky SZU a UNB, p. primárke, kolektívu lekárov, vrchnej sestre, kolektívu sestričiek  za vzorný prístup k pacientovi, hlavne MUDr. Rusinkovej, za odborný a psychologický postup pri mojej liečbe. Bol som spokojný aj s celým personálom na oddelení, stravou. Veľmi ste mi pomohli. Ešte raz zo srdca ďakujem.
František O.

Poďakovanie pre I. gynekologicko-pôrodnícku kliniku SZU a UNB a Novorodenecké oddelenie,  Nem. Kramáre
Dobrý deň, 21.6.2016 sa nám na Kramároch narodila dcérka Natálka. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za výbornú starostlivosť, milý a ľudský prístup lekárom a sestričkám na pôrodnej sále, JIS, novorodeneckom oddelení (pani primárke Čajkovej), oddelení šestonedelia. Navštevoval som manželku a dcérku každý deň, bol som pri pôrode. Veľmi oceňujem príjemný a usmievavý prístup sestričiek, ich ochotu a starostlivosť. Ich profesionalita a milé vystupovanie ma veľmi príjemne prekvapili. Budem chváliť o odporúčať pôrodnicu Kramáre. Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým!
Ladislav S.

Vrelá vďaka doc. MUDr. Korbeľovi, CSc., Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Pred viac než mesiacom som porodila svoju dcérku v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. V dnešnej dobe sa na slovenské zdravotníctvo znáša obrovská kritika, samozrejme, je mnohé čo zlepšovať, či v prístrojovom vybavení, poskytovanej starostlivosti ako aj v prístupe profesionálov. No ja si myslím, že chvála je rovnako na mieste ako kritika, preto som sa rozhodla poďakovať za moje pozitívne skúsenosti a zážitky a dať na vedomie, že i u nás dokážete poskytovať špičkovú starostlivosť.
Moja chvála a vďačnosť patrí v prvom rade pánovi Doc. Mudr. Korbeľovi, CSc., ktorý moju dcérku na tento svet priviedol. Jeho prístup ako lekára mi priam vyrazil dych. Rodila som cisárskym rezom kvôli náhlym zdravotným komplikáciám, dcérke sa dostalo od pána docenta na sále vrelého objatia a tak jej príchod na svet urobil krajším, keďže ja som si ju sama privinúť nemohla. O jeho profesionálnej dôslednosti, snahe naozaj pacientovi pomôcť, hovoriť ani netreba. Ako budúca mamička som sa obávala len jedinej veci, a to komu zverím do rúk to najcennejšie čo mi život dal, moju dcérku. Ani na jedinú chvíľu som neoľutovala, že to bol práve pán docent. Takto by mala vyzerať starostlivosť o pacienta. Takto vyzerá lekár, ktorý môže s najväčšou hrdosťou nosiť titul MUDr. a robí dobré meno nielen sebe, ale i celému oddeleniu. Nedovolí mi nespomenúť i sestričky z oddelenia šestonedelia. Nebudem ich vymenovávať jednotlivo, keďže všetky boli úžasné. Aj ony prispeli k tomu, aby som na druhý deň po operácii bola schopná plne sa o svoju dcérku postarať. Ešte raz za všetko ďakujem.
Zuzana B.

Poďakovanie II. ortopedicko-traumatologická klinika, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Dobrý deň,
prosím Vás o poďakovanie primárovi MUDr. Šajterovi , MUDr. Šeligovi a MUDr. Radulovovi za odborný a ľudský prístup. Ďakujem
Dušan P.

Poďakovanie CPO a gynekológia, Nem. Ružinov
Dobrý deň,
touto cestou by som sa chcela poďakovať CPO a celému gynekologickému oddeleniu.
Bola som prijatá v rámci CPO a hospitalizovaná na gyn. oddelení.
Celá starostlivosť od vstupu do nemocnice až po jej opustenie bola profesionálna, ľudská a ochotná.
Lekári, zdravotné sestry a sanitári sa príkladne starali a ukážkovo dbali o môj zdravotný stav.
Ešte raz ďakujem a prajem všetko dobré.
Adela L.

Poďakovanie I.ortopedicko-traumatologická klinika, UNB, LF UK a SZU, Nem. Ružinov
Chcem sa poďakovať personálu ortopedickej kliniky.
Chcem vyjadriť aj spokojnosť so službami nemocnice.
Čistota, profesionálny prístup, ako aj chutná strava.
Ďakujem
Vladimír I.

Poďakovanie I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK, Nem. sv. Cyrila a Metoda
Chcel by som sa poďakovať MUDr. Dlhopolčekovi z gynekologicko-pôrodníckej kliniky na Antolskej za jeho postoj k svojej práci. 
Martin M. 

Poďakovanie CPO, Nem. Ružinov
Dobrý deň. Včera večer som bola s kamarátom na pohotovosti  v Ružinove. Na ambulancii číslo 7 mali službu úžasní ľudia. Na žiadne z vyšetrení sme nečakali viac ako 10 minút. Špeciálne poďakovanie za "nadpozemský" ,
ľudský prístup a ochotu patrí pánovi doktorovi, ktorý dával môjmu kamarátovi sádru-okolo 20,45 hodine 15.6.2016 v sádrovni. Myslím, že pokiaľ by bolo viac takýchto milých a prijemných ľudí, tak by sa každý, kto sa s nimi stretne aj rýchlejšie vyzdravel.
Srdečná vďaka.
Iveta K.
 
Poďakovanie Klinike hematológie a trasfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nem. sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Dobrý deň, chcel by som sa touto cestou poďakovať lekárom a personálu, ktorý vedie doc.MUDr. Mistrík, PhD,. Manželka v predchádzajúcich mesiacoch podstúpila transplantáciu kostnej drene, napriek tomu na komplikácie zomrela. Cez to všetko si vážim prácu sestričiek, ktoré sa o ňu príkladne starali ako i všetkých ošetrujúcich lekárov. Viem, že pre jej zdravie urobili všetko, no osud chcel inak...
Ďakujem v mene našej rodiny za všetko čo bolo pre ňu urobené.
Pavol K.

 
Poďakovanie I. chirurgická klinika LF SZU a UNB, Nem. akad. L. Dérera
Z celého srdca sa chcem čo najúprimnejšie poďakovať  MUDr. Alexandrovi Mayerovi, PhD., MHA a celému operačnému tímu, za záchranu môjho života dňa 27.05.2016. Len vďaka ich vysoko profesionálnemu prístupu a hodinovej snahe o môj život, o ktorý bojovali s maximálnym nasadením, môžem na deň, na ktorý nikdy nezabudnem, spomínať v kruhu svojich najbližších. Do Vašej ďalšej veľmi náročnej a zodpovednej práce želám pevné zdravie, životnú pohodu a všetko najlepšie v pracovnom aj osobnom živote. Vďaka patrí aj vrchnej sestre Cecílii Molnárovej, ktorá ma poslala na vyšetrenie MUDr. Kukučkovej, kde mi zistili môj akútny stav.
S hlbokou úctou Vaša pacientka 
,, Byť lekárom,  či zdravotníkom je dar,  poslanie ktorého nie každý je hodný.“
Eleonóra K.

Poďakovanie, Nemocnica Ružinov
„Vďaka za profesionálny a ľudský prístup k manželovi. 
Manžela doviezli po ťažkej nehode vo veľmi vážnom stave do nemocnice Ružinov dňa 20.mája 2016, nedá sa ani vymenovať počet lekárov, ktorí sa zaslúžili o jeho liečenie, len hlavne oddelenie ARO, chirurgické oddelenie, ortopédia a hrudníková chirurgia, okrem ďalších, ktorí sa podieľali na konzíliách a inak prispeli k jeho uzdraveniu. Naozaj musím s úctou konštatovať, že táto nemocnica má špičkových odborníkov a celkove empatických zamestnancov. 
Veľká vďaka a úcta k ich odbornosti.“
 
Anna M. a synovia
 

Poďakovanie Očnej klinike UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
„ Dobrý deň, chcel by som sa od srdca veľmi pekne poďakovať kolektívu sestier a lekárov Očnej kliniky UNB Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Ba, 7.poschodie, lôžková časť, pod vedením vrchnej sestry, Mgr. Valérie Medekovej, staničnej sestry p. Gabriely Hanáčkovej, iných sestričiek, lekárom prof. MUDr. A. Černákovi, DrSc., doc. M. Černákovi PhD., ostatným lekárom.
Sestričkám ďakujem za úžasne zodpovedný profesionálny prístup, obetavú mravenčiu prácu, ochotu služby k ležiacim, neúnavnú starostlivosť, pochopenie a mimoriadne ľudský vzťah naozaj od srdca, ľudskú lásku, empatiu, radosť a úsmev. Nesmierne si to vážim, bol som úžasne milo prekvapený, budem referovať aj iným. Málokde sa dnes stretám s takou láskou ako práve tu, je to fakt vysoko profesionálny prístup k ľuďom, Naozaj úprimná vďaka sestričky.
Úprimná vďaka, páni lekári, Vašu profesionalitu si vysoko vážim, ste fakt výborní a ľudskí zároveň.
Všetko dobré a veľa šťastia, úspechov, majte vôkol seba len samých spokojných pacientov, ako som spokojný ja, dovidenia.“
Peter L. 
 

 
Poďakovanie- V. Interná klinika, Nem. Ružinov
„Chcela by som sa poďakovať pracovníkom Vašej nemocnice, lekárom, zdravotným sestrám, sanitárom a personálu, za tak veľmi náročnú a úžasnú prácu, ktorú robíte!
Moja sestra Dada W. ležala na internom oddelení (8B) niekoľko týždňov a stretli sme sa s veľkým pochopením, láskavosťou a ústretovosťou každého jedného lekára a zdravotníka. Patrí Vám veľký obdiv a poďakovanie.
Ďakujeme najmä za to, že ste mladému dievčaťu, ktoré bojovalo s tak zákernou chorobou, pomáhali ešte zabojovať a nájsť spôsob, ako to zvládnuť. A najmä, že ste jej pomohli prežiť posledné týždne dôstojne a v prívetivom prostredí.“
Žaneta U.
 

Poďakovanie- Klinika pre deti a dorast  A.Getlíka SZU, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Bratislava
Z celého srdca ďakujem všetkým doktorom, sestrám a ostatnému personálu detskej kliniky. Prístup maximálne profesionálny, ochotný, vnímavý.  Boli sme hospitalizovaní od 10. do 13.6 2016. Napriek  môjmu zlému prežívaniu hospitalizácie, personál bol ústretový a komunikoval so mnou veľmi citlivo, patrí mu veľká vďaka. Touto cestou spomeniem, že 28.9 2016 sa mi narodil synček u Vás v pôrodnici a ten istý prístup bol aj na tomto oddelení. Patrí Vám moja vďaka a úcta, prajem všetkým veľa zdravia a pracovného nasadenia.
Alica J. so synom
 

Poďakovanie Nemocnici Ružinov
Ďakujem celému kolektívu IV. chirurgickej kliniky v Ružinove za starostlivosť počas mojej hospitalizácie od 16.5. do 19.5. 2016. Vážim si najmä odvahu a rozvahu MUDr. Pavloviča a MUDr. Dimova, s ktorými pristupovali k operácii rizikovej pacientky. Vážim si, že si našli čas na predoperačné i pooperačné rozhovory a prejavovali pritom veľkú dávku profesionality a empatie. Vďaka Vám, páni doktori, je môj svet opäť veselší!
Hana K.
 

Poďakovanie pre Urologické oddelenie, Nem. Ružinov
Dobrý deň,
chcela by som vyjadriť poďakovanie celému kolektívu lôžkovej časti urologického oddelenia Nemocnice Ružinov, ktorý pracuje pod vedením primára - p. MUDr. Michaela Caňa, všetkým lekárom, vedúcej sestre p. Mgr. Zuzane Špačkovej, sestričkám a samozrejme aj pomocnému zdravotnému personálu tohto oddelenia, ktorí sa príkladne starali, pomáhali a povzbudzovali moju mamu p. Miloslavu K. počas jej 5-týždňovej hospitalizácie v čase od 15. 4. 2016 do 21. 5. 2016 po neľahkom operačnom zákroku riešenia jej onkologického ochorenia močového mechúra, ktorý bol operačným tímom pod vedením pána primára vykonaný na vysokej profesionálnej úrovni.
Nepoznám mená tých, ktorí asistovali operačnému tímu pána primára MUDr. Caňa v Komplexe operačných sál, tiež aj personálu KAIM I., ale ďakujem za empatiu, ľudskosť a profesionalitu, ktorú vnášali do svojej náročnej práce a ktorá je tak veľmi prepotrebná pre psychiku a uzdravovanie sa pacienta v pooperačnom stave odkázaného práve na pomoc zdravotného personálu.
Veľmi si vážim prístup všetkých zamestnancov lôžkovej časti urológie a verím, že sa dozvedia o týchto slovách vďaky za ich príkladnú starostlivosť, ktorú venovali mojej chorej mame.
S úctou
Jana K.
dcéra
 

Poďakovanie pre Kliniku plastickej chirurgie, Nem. Ružinov
Dobrý deň, koncom mája som bola hospitalizovaná na Klinike plastickej chirurgie- časť detská. Chcem sa touto cestou poďakovať MUDr. Trškovi, PhD. , ako i celému kolektívu za profesionálny, no hlavne ľudský prístup ku mne ako pacientovi. Oceňujem ich odbornosť, ochotu, podporu, s istou dávkou humoru, ktorá dokáže prelomiť obavy, napätie.. strach pred i po zákroku. Dávam dôraz na komunikáciu, ktorá podľa mňa je nesmierne dôležitá, a nie vždy samozrejmá, v iných zariadeniach. Veľmi ste mi pomohli prekonať ťažké chvíle spojené s mojou operáciou. Patrí Vám obrovské Ďakujem. Sama som zdravotná sestra a viem o čom hovorím.
Prajem celému kolektívu veľa úspechov vo Vašom neľahkom poslaní. S úctou a vďakou
Alena K.
 

 
Poďakovanie II. gynekologicko-pôrodníckej klinike UNB 
Na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike UNB som priviedla na svet nášho prvorodeného syna a touto cestou by som chcela vyjadriť poďakovanie pôrodníkovi MUDr. Petrovi Papcunovi za celé vedenie pôrodu, profesionálny a zároveň ľudský prístup a následnú popôrodnú starostlivosť. Moja vďaka patrí tiež novorodeneckej sestričke p. Andrei Boleckovej, ktorá bola vždy ochotná pomôcť, za jej trpezlivosť, odbornosť, empaticky a priateľský prístup a vždy dobrú náladu.
Ďakujem touto cestou aj celému tímu lekárov, sestier a pomocnému personálu na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike, vďaka ktorým bol pre mňa pôrod aj následný pobyt na odd. šestonedelia príjemným zážitkom a s dôverou sa na nich obrátim aj v budúcnosti.
Linda A.
 

 
Poďakovanie neurologickému oddeleniu Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Na neurológiu ma prijali 19.5.2016 v obrovských bolestiach. Po príchode na oddelenie som hneď pochopila, že tu  mi určite pomôžu. V priebehu hodiny som mala naplánovanú liečbu a plno vyšetrení. Veľký obdiv pre celý personál lekárov, sestier a sanitárov, ktorí svojím profesionálnym, láskavým a pohodovým prístupom zmiernili moje ukrutné bolesti. Napriek tomu, že som personál sestier vždy videla v pohybe, nikdy im nevymizol úsmev na tvári. Všetko mi trpezlivo vysvetlili...kedy, ako a čo ma čaká..., kým som nevládala k obedu do jedálne, s ochotou a úsmevom mi priniesli jedlo na izbu, niekoľkokrát som im musela zvoniť a vždy sa snažili mi zmierniť bolesti. Cítila som po celý čas, že personál neurológie nie sú " len zdravotníci", ale ľudia s veľkým srdcom. Ďakujem celému personálu neurologického oddelenia z celého srdca. 
Edita B.
 

Poďakovanie Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Chcem sa poďakovať pánovi MUDr. Robertovi Lámalovi z angiochirurgie za moje liečenie. Ďakujem. 
Tibor K.

Poďakovanie Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Dobrý deň, pán riaditeľ, chcem sa Vám z celého srdca poďakovať za celú našu rodinu za príkladnú odbornú a hlavne hlboko ľudskú starostlivosť na chirurgickom oddelení Vašej nemocnice o našu mamu Máriu Kollárovú. Od jej príchodu až po smutný koniec sa celý personál oddelenia príkladne staral o jej stav. Všetci ďakujeme. 
Oľga O. rodinou
 

 
Poďakovanie Nemocnici akademika Ladislava Dérera
Chcela by som sa úprimne poďakovať p. MUDr. Zuzane Tóthovej z neurologickej aumbulancie Nemocnice na Kramároch za profesionálny a ľudský prístup k mojej 83ročnej mamine, ktorá z dôvodu nezáujmu iných lekárov nebola dostatočne liečená. Jej stav sa po nasadení správnej liečby podstatne zlepšil a dnes sa opäť môže tešiť lepšiemu zdraviu s celou rodinou.
Anna K.
 

 
Poďakovanie centrálnemu príjmu v Ružinove
Dobrý deň, chcem podakovať za profesionálny prístup k mamičke na urgente v sobotu, 14.05.2016. Čo sa týka od zavolania rýchlej zdravotnej pomoci, kedy jej až do príchodu sanitky volali a kontrolovali jej zdravotný stav  (problémy s tlakom), až po príchod MUDr., odvoz do Ružinova, vyšetrení CT, EKG.
Veľká vďaka, obdivujem trpezlivosť MUDr a sestričiek.
Eva S. 
 

 
Poďakovanie Nemocnici Ružinov 
Dobrý deň, 11.mája 2016 ráno okolo 6.00 ma priviezla RZP do Nemocnice Ružinov so silným krvácaním z nosa. Vyšetrila a ošetrila ma MUDr. Michaela Čerňancová. Pani doktorka, napriek tomu, že jej končila nočná, mala na mňa dostatok času a bola neuveriteľne milá, vľúdna a pokojná. Popri profesionálnom prístupe práve pokoj a vľúdnosť je asi to najdôležitejšie, čo pacient v kritickej chvíli potrebuje. Pani doktorke Čerňancovej patrí za to uznanie a pochvala. Veľmi pekne jej touto cestou ešte raz ďakujem. Verím, že tento jej prístup neunikne pozornosti jej nadriadených.
Taktiež by som sa chcel poďakovať MUDr. Dušanovi Radovi, ktorý ma ošetroval v ten istý deň, keď som musel opäť vyhľadať pomoc lekárov, keďže som si neopatrnosťou vytrhol kus tamponády. Aj pán doktor Rada bol veľmi milý, pokojný a vľúdny.
Teší ma, že do nášho zdravotníctva prichádzajú mladí lekári s takýmito vlastnosťami. Želám im všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa entuziazmu a úspešné odborné napredovanie!
V dokonalej úcte
Vladimír C. 
 

 
Poďakovanie Nemocnici Ružinov
Po niekoľkých mesiacoch som bol tento týždeň na kontrole v nemocnici Ružinov /ľavý vchod/ suterén a neveril som vlastným očiam. Nové WC, čisté, vykachličkované steny, fungujúce splachovanie, teplá voda no proste Amerika. Týmto ďakujem kompetentným, že som nemal stres ísť na ľudskú potrebu. Dúfam, že takáto kvalita ostane navždy.
Jozef J.
 

 
Poďakovanie Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Rada by som sa poďakovala celému tímu lekárov a sestričiek na čele s primárom Petrenkom, ktorí 11.apríla priviedli môjho syna Emila na svet. Veľká pochvala a ďakujem tiež patrí všetkým lekárom a sestričkám na oddelení šestonedelia, ktorí sa následne starali o mňa a môjho syna s profesionálnym a ľudským prístupom. Vašu nemocnicu budem určite odporúčať aj iným budúcim mamičkám.
S pozdravom
Mária  S.
 

 
Poďakovanie Nemocnici Ružinov 
Touto cestou by som sa chcel úprimne poďakovať pánovi MUDr. Vladimírovi Klinovskému (gastroenterológ - Nemocnica Ružinov) a všetkým pani sestričkám za veľmi profesionálne a hlavne veľmi ľudské správanie počas môjho kolonoskopického vyšetrenia, ktoré bolo dňa 10.5.2016. Pán MUDr. Klinovský ma lieči a sleduje pre moje ochorenie od roku 2012, vždy sa ku mne správa veľmi profesionálne a veľmi ľudsky. Pána doktora si vážim ako lekára aj ako človeka, veľmi mi pomohol a pomáha. Ďakujem veľmi pekne.
S pozdravom a úctou 
Zdenko P.
 

 
Poďakovanie Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Moje veľké ďakujem patrí RZS Matúšovi T. a jeho kolegovi za profesionálnu starostlivosť a taktiež centrálnemu príjmu na gynekológii ako aj tímu na rizikovej gynekológii, kde som bola hospitalizovaná a operovaná. 
Mária B. 
 
 

 
Poďakovanie Nemocnici Ružinov
Chcela by som sa poďakovať za veľmi príjemný, ľudský prístup pána doktora Petra Vilčeka ortopéda. Veľmi empatický doktor, ktorého samotný prístup k pacientovi lieči.
Ďakujem.
Alica T.
 

 
Vďaka CPO Ružinov
„Dňa 9. mája som bol prevezený sanitkou na CPO UNB Ružinov a po náležitom vyšetrení prijatý na OIM II s fraktúrou 8. hrudníkového stavca. 14.5. som postúpil operačný výkon a následne 17.5. som bol prepustený domov. Chcem sa touto cestou poďakovať tímu MUDr. Mariána Koreca, ktorý bezodkladne a vysoko profesionálne zorganizoval potrebné vyšetrenie a príjem na OIM II. Veľká vďaka patrí operatérom MUDr Karolovi Novorolskému, PhD. a MUDr. Petrovi Tisovskému, PhD. za vynikajúcu prácu a ďalšiu starostlivosť.
Vysoko si cením prácu MUDr. Ondreja Staneka, ktorý viedol anestéziu počas operácie a MUDr. Kataríny Tarabovej, ktorá sa neskôr o mňa starala ako ošetrujúci lekár na OIM II.
Osobitne chcem vyzdvihnúť prístup a prácu sestier a ostatného zdravotníckeho personálu na OIM II. Napriek fyzicky aj psychicky náročnej práci, ktorej sa venujú, bolo o mňa v období, keď som bol úplne odkázaný na pomoc iných, bezvýhradne a vysoko profesionálne postarané. Nesmierne si to vážim a veľká vďaka za to.
Miroslav J.“
 
 

Vďaka Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB, Nem. SM
„Dovoľte mi, prosím, aby som touto cestou vyjadrila svoje úprimné poďakovanie a úctu pracovníkom Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UNB v Starom Meste za ich pomoc, zdravotnú starostlivosť a príkladný prístup k pacientovi  počas mojej hospitalizácie v termíne 23.4. až 2.5. 2016. Týmto by som chcela tlmočiť svoje poďakovanie p. prednostke prof. MUDr. Šimaljakovej, PhD., pani zástupkyni MUDr. J. Nemšovskej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Martine Part, kolektívu zdravotných sestier i ostatným pracovníkom z radov pomocného personálu. 
S úctou a pozdravom PhDr. Mária Č.“
 

 
 
Poďakovanie tímu lekárov a sestier na dermatovenerologickej klinike v Starom Meste
Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za profesionálny, milý, ústretový personál na kožnom oddelení UNB na Mickiewiczovej ulici 13 v Bratislave, kde som bol hospitalizovaný 5 dní. Som nesmierne prekvapený, s akým príjemným personálom, ktorý tam pracuje pod vedením Prof.MUDr. Márie Šimaljakovej, PhD., som sa stretol. Týmto by som chcel veľmi pekne poďakovať tímu lekárov a sestričiek, ktorí mi spríjemnili pobyt v nemocnici. Tento kolektív zvyšuje pozitívnu mienku na slovenské zdravotníctvo.
S pozdravom Branislav K. (celé meno nezverejňujeme z dôvodu ochrany osobných údajov)