Sídlo a fakturačné údaje

Univerzitná nemocnica Bratislava

Pažítková 4
821 01  Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31813861
DIČ: 2021700549

Telefónna ústredňa:
+421 2 48234 111
(Centrálna telefónna ústredňa pre celú UNB)

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
účet: SK58 8180 0000 0070 0027 9808
BIC/SWIFT:     SPSRSKBA

Podateľňa:
Pondelok - Piatok: 7:30 - 12:30, 13:00 - 15:00 (pracovné dni)
 
Pre písomnú / elektronickú komunikáciu verejnosti s nemocnicou slúžia nasledovné formuláre:
Chcem nahlásiť korupčné správanie


Telefónne zoznamy (PDF):
- Nemocnica Ružinov
- Nemocnica akad. L. Dérera
- Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
- Nemocnica Staré Mesto
- Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice