Osobnosti

Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

„Nikdy nepredpokladaj, že pacient je stratený.“

Doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

„Všetko sa dá urobiť, len treba mať vytrvalosť a správnu metodiku.“

MUDr. Martin Petrenko, CSc.

"Neexistujú nemožné sny, iba naše obmedzené predstavy o tom, čo je možné."

Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.

"Urológia je remeslo požehnané vedou a umením, pre ktoré sú tými najdôležitejšími výrobnými nástrojmi hlava a ruky urológa."

Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.

„Pohyb je život.“

Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

„Profesionalita a empatia v prístupe k pacientovi."

Doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc.

"Všetko čo je, je o svetle.“

Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

„Umenie liečiť pochádza z prírody, nie od lekára. Preto musí lekár začať od prírody, s otvorenou mysľou.“ (Paracelsus)

prof. MUDr. Ján Koller, CSc.

„Ignis nil nisi servus.“ (Oheň nie je nič iné len otrok.)

Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

„Život je pohyb.“
1 2 3 »