Kvalita a bezpečnosť

Integrovaný manažérsky systém 

Cieľom UNB je:

  • Zabezpečovanie systému kvality v zmysle platnej legislatívy;
  • Znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v UNB pri súčasnom zvyšovaní spokojnosti osôb, ktorým zdravotnú starostlivosť poskytuje a pri zachovaní ekonomickej efektívnosti;
  • Trvalé zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému (ďalej len IMS) podľa normy
    ISO 9001:2015 (Systém manažérstva kvality), ISO 14001:2015 (Systém environmentálneho manažérstva), ISO 45001:2018 (Systém riadenia bezpečnosti práce) a ISO 31000:2018 (Manažérstvo rizika).
politika IMS UNB_2023_8_new

Rada IMS:

Mgr. Katarína Hermann

PhDr. Jolana Gyalogová, PhD.

MUDr. Katarína Sedláková, MPH

Ing. Vladimír Kocúrek, MBA

Mgr. Michal Machánek

Ing. Vladimír Turček, PhD.

Ing. Monika Baková, MPH

Mgr. Marta Baričičová

Ing. Katarína Marunová


 

Bezpečnosť pacienta

  • Sledovanie výskytu nemocničných nákaz
  • Sledovanie výskytu dekubitov
  • Hlásenia chýb, omylov a nežiaducich udalostí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • Hygiena rúk
  • Bezpečné podávanie intravenóznych liekov


Kontakty

PhDr. Jolana Gyalogová, PhD.

manažér integrovaného manažérskeho systému (IMS)
kvalita@unb.sk 
+421 915 968 117

 

Mgr. Marta Baričičová
manažér pre bezpečnosť pacienta
baricicova@unb.sk

+421 915 777 531; 02/48 234 620