Informácie o hospodárení

Univerzitná nemocnica Bratislava  sprístupňuje verejnosti prehľad o finančnom hospodárení nemocnice :

http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/539330

RUZ