Kontakty a mapa

Univerzitná nemocnica Bratislava

Pažítková 4
821 01  Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31813861
DIČ: 2021700549

Telefónna ústredňa:
+421 2 48234 111
(Centrálna telefónna ústredňa pre celú UNB)

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
účet: SK58 8180 0000 0070 0027 9808
BIC/SWIFT:     SPSRSKBA

Podateľňa:
Pondelok - Piatok: 7:30 - 12:30, 13:00 - 15:00 (pracovné dni)
 
Pre písomnú / elektronickú komunikáciu verejnosti s nemocnicou slúžia nasledovné formuláre:
Chcem nahlásiť korupčné správanie


Telefónne zoznamy (PDF):
- Nemocnica Ružinov
- Nemocnica akad. L. Dérera
- Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
- Nemocnica Staré Mesto
- Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice


 

 

Nemocnica Ružinov

Ružinovská 6
82606  Bratislava
Telefón: +421 2 48234 111
Fax: +421 2 48234 462
Dopravné spojenie - MHD
Električky č. 9 - zastávka Nemocnica Ružinov
Autobusy č. 50, 75 - zastávka Nemocnica Ružinov

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

Limbová 5
83305  Bratislava, Kramáre
Telefón: tel.ústredňa: +421 2 5954 1111
Fax: +421 2 5479 3636
Dopravné spojenie - MHD
Autobus č. 32 - zastávka Nemocnica Kramáre
Trolejbusy č. 204, 211, 212 - zastávka Nemocnica Kramáre

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11
85107  Bratislava, Petržalka
Telefón: +421 2 6867 1111
Fax: +421 2 6381 1218
Dopravné spojenie - MHD
Autobusy č. 59, 99 - zastávka Nemocnica Antolská
Autobusy č. 98, 92, 99, 59, 93, 94 - zastávka Ľubovnianska

 Nemocnica Staré Mesto

Mickiewiczova 13
81369  Bratislava
Telefón: +421 2 57290 111
Fax: +421 2 5296 3126
Dopravné spojenie - MHD
Električky č. 3, 4, 7, 9 - zastávka Americké nám.
Trolejbusy č. 207, 208 - zastávka Mickiewiczova

Špecializovaná nemocnica Podunajské Biskupice

Krajinská 91
82556  Bratislava
Telefón: +421 918 660 660
Fax: +421 2 2090 1244
Dopravné spojenie - MHD
Autobus č. 70 - zástavka Nemocnica Podunajské Biskupice
Autobus č. 67, 70, 79 - zástavka MiÚ Podunajské Biskupice


parkovisko
Informácie o možnostiach parkovania pred nemocnicami UNB