Verejné obstarávanie


Profil verejného obstarávateľa

Univerzitná nemocnica Bratislava (ďalej iba UNB) je najväčším zdravotníckym zariadením na Slovensku.
Tvorí ju päť nemocníc - Nemocnica Ružinov, Nemocnica akad. L. Dérera na Kramároch, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, Nemocnica Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici a Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice. Zamestnáva vyše 1400 lekárov a 2200 sestier.
Je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. UNB je nástupcom Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava. Súčasný názov používa od 1. júla 2010.

Obstarávanie tovarov, služieb a prác potrebných na zabezpečenie efektívnej, dostupnej, plynulej, sústavnej a odbornej zdravotnej starostlivosti a výkon ďalších činností, zapísaných v obchodnom registri, realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom UNB Odbor obstarávania
Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania, príp. v Profile obstarávateľa.


Portál verejného obstarávania za Univerzitnú nemocnicu Bratislava nájdete na adrese VO.UNB.SK 

portalVO

(Zákazky, Objednávky, Faktúry, Dokumenty)
Od účinnosti zákona č. 34/2014 Z.z., ktorý novelizuje zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, má Univerzitná nemocnica Bratislava zriadený profil na serveri Úradu pre verejné obstarávanie, na ktorom sú zverejňované všetky zákazky vyhlasované UNB v súlade s ustanoveniami zákona.

 


KONCESIA - Zverejnenie (PDF)
 Súvisiace odkazy:

Centrálny register zmlúv


Register zmlúv do 2011


ROPK.SK