Pracovné ponuky

Zdravotnícke pozície:

Lekár
https://www.istp.sk/zamestnavatel_zobraz_ponuku.php?ponuka=1963035

Zdravotnícky asistent
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1984886/zdravotnicky-asistent?filter_vpm=1

Sanitár/Pomocný pracovník v zdravotníctve
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1984893/sanitar-pomocny-pracovnik-v-zdravotnictve?filter_vpm=1

Sestra (náborový príspevok 4000 EUR)
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1962995/sestra-naborovy-prispevok-4000-eur-?filter_vpm=1
 


Nezdravotnícke pozície:

Odborný referent na Oddelení personálnej práce a miezd
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1984956/odborny-referent-na-oddeleni-personalnej-prace-a-miezd?filter_vpm=1

Vedúci/a oddelenia financií
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1992055/veduca-oddelenia-financii?filter_vpm=1

Samostatný odborný referent na Oddelení verejného obstarávania
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1984887/samostatny-odborny-referent-oddelenie-verejneho-obstaravania?filter_vpm=1

Informatik (IT špecialista)
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1992035/informatik-it-specialista-?filter_vpm=1

Informatik (podpora informačného systému)
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1992790/informatik-podpora-informacneho-systemu-?filter_vpm=1

Pomocná sila do kuchyne
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1973326/pomocna-sila-do-kuchyne?filter_vpm=1

Kuchár/ka
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1983740/kuchar-ka-?filter_vpm=1

Vodoinštalatér
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1970615/vodoinstalater?filter_vpm=1

Maliar – natierač
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1970607/maliar-natierac?filter_vpm=1

Obsluha plynov
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1992213/obsluha-plynov?filter_vpm=1

Elektrikár
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1992210/elektrikar?filter_vpm=1

Archivár
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1992208/archivar?filter_vpm=1

Spisový manipulant
https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1992533/spisovy-manipulant?filter_vpm=1