Vedenie UNB

 
Riaditeľka UNB:
 
 
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH.

 
 
 Námestník pre zdravotnú starostlivosť  Nemocnice Ružinov:
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH


Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice akad. L. Dérera:
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH., MHA


Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice sv. Cyrila a Metoda:
MUDr. Pavol Sýkora, MPH


Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice Staré Mesto:
MUDr. Vladimír Kostka, MHA


Námestník pre zdravotnú starostlivosť Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice:
MUDr. Peter Kuka, PhD., MPH