Vedenie UNB

 

Riaditeľ UNB
MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA
 
Medicínsky námestník 
doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH

Finančný úsek - námestník
Ing. Vladimír Kocúrek, MBA

Technicko – prevádzkový námestník
Mgr. Michal Machánek


Úsek ekonomiky a stratégie - námestník

Ing. Vladimír Turček, PhD.Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnica akad.Ladislava Dérera:
MUDr. Igor Tibenský, PhD., MBA

Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice Ružinov:
MUDr. Igor Bartl


Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice sv. Cyrila a Metoda:
MUDr. Pavol Sýkora, MPH


Námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice Staré Mesto:
MUDr. Vladimír Kostka, MPH, MHA


Námestník pre zdravotnú starostlivosť Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice:
MUDr. Peter Kuka, PhD., MPH
 
Námestníčka pre ľudské zdroje:
Mgr. Katarína Hermann
 
Námestníčka pre ošetrovateľstvo:
PhDr. Andrea Martinkovič