Finančné dary

Univerzitná nemocnica Bratislava ďakuje za všetky poskytnuté vecné a finančné dary. V prípade, že máte záujem o poskytnutie finančného daru, je možné prostriedky poukázať na bankový účet číslo:

SK43 8180 0000 0070 0038 2995

Prosíme uviesť do poznámky, že ide o finančný dar. V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať tu: https://www.unb.sk/napiste-nam .