Etická komisiaŠtatút Etickej komisie Univerzitnej nemocnice Bratislava

Platby za administratívne práce etických komisií v Univerztinej nemocnici Bratislava - výber

Kontakty:
 Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
MUDr. Marián Pátek, MPH – Chairman
Mgr. Alžbeta Malinová – secretary
eticka.komisia@pe.unb.sk
02/68 672 730, 02/68 672 358
 Nemocnica Ružinov
MUDr. Anna Poizlová – predseda/Chairman
PharmDr. Anna Oleárová, PhD., MPH, MBA – tajomník/ secretary
okf@ru.unb.sk
02/48 234 793; 02/48 234 129
 Nemocnica akad. L.Dérera Predseda: MUDr. Katarína Bilíková, Tajomník: Mgr. Adriána Šusterová
katarina.bilikova@kr.unb.sk
eticka.komisia@kr.unb.sk
02/ 5954 2485
 Nemocnica Staré Mesto
prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD. - Chairman
Michaela Vaczyova – Secretary 
jan.pecenak@sm.unb.sk 
michaela.vaczyova@sm.unb.sk 

02/57290 737

02/57290 434