Informácie z UNB

Vyhlásenie výberových konaní na prednostov

Dermatologická klinika LF UK a UNB_výbeové konanie I. gynek.pôrodnická klinika lF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medivíny_výbeové konanie II.Neurologická klinika LF UK a UNB_výberové konanie Klinika nefrologie a transplantácie obličiek LF UK a UNB Psychiatrická klinika LF UK a …

zobraziť viac

Vyhlásenie výberových konaní

Univerzitná nemocnica Bratislava a Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasujú výberové konania na obsadenie: Funkčné miesto prednostu a pracovného miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK UNB (PDF) Funkčné…

zobraziť viac

Rezidentské štúdium v UNB

Informácia pre záujemcov Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky je zaraďovanie do rezidentského štúdia aktuálne možné len v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Uchádzača o zaradenie do rezidentského štúdia možno zaradiť, ak zdravotnícky pracovník: …

zobraziť viac

Návštevy pacientov sú opäť povolené

Návštevy u hospitalizovaných pacientov sú povolené denne v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. Na klinike/oddelení, kde je hospitalizovaný pacient s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením na COVID-19, sú návštevy naďalej zakázané.

zobraziť viac

Vyhlásenie výberových konaní na prednostov Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU, UNB a I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU, UNB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkčného miesta prednostu na Klinike pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU, UNB v Nemocnici akad. L. Dérera. Výberové konanie na prednostu Kliniky pneumológie, ftizeológie a funkčnej diagnostiky SZU, UNB Vyhlásenie výberového konania…

zobraziť viac

1 2 3 4 5 6 7 8 »