Informácie z UNB

Informácia pre pacientov Kožnej kliniky v Nemocnici Ružinov

Vážení pacienti, ambulancie Kožnej kliniky SZU a UNB  boli presťahované do Univerzitnej nemocnice Bratislava – Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava. Na vyšetrenie je potrebné sa dopredu objednať.   Centrum pre chronické kožné ochorenia a biologickú liečbu: tel. č. 0…

zobraziť viac

Očkovanie proti chrípke a ochoreniu COVID-19

Očkovanie proti chrípke Proti chrípke očkujeme verejnosť každý pracovný deň a to iba na základe predošlého objednania.  Na očkovanie proti chrípke je potrebné sa objednať:  - na tel. čísle 02/5954-2450 v čase od 13:00 do 13:30. - alebo osobne priamo v Očkovacom centre v Nemocnici akad. L. Dér…

zobraziť viac

Výsledky výberových konaní zo dňa 20.12.2023

Dňa 20.12.2023 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu na vybraných klinikách LF UK a UNB a do funkcie prednostu budú k 1.1.2024 menovaní: doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH – prednosta Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB MUDr. Marta Hájková, …

zobraziť viac

Výsledky výberových konaní

Dňa 28.11.2023 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu na vybraných klinikách LF UK a UNB a do funkcie prednostu budú k 1.12.2023 menovaní:   doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MPH, MHA – I. chirurgická klinika LF UK a UNB doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD. – I. interná klin…

zobraziť viac

Vyhlásenie výberových konaní na prednostov

Univerzitná nemocnica Bratislava vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkčných miest prednostov týchto kliník: IV. chirurgická klinika LF UK a UNB Klinika infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB Klinika ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB Ústav lekárskej biológie…

zobraziť viac

Obmedzenie návštev od 21.11.2023

Vzhľadom na aktuálne sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu v Univerzitnej nemocnici Bratislava a v Bratislavskom kraji sme museli pristúpiť k obmedzeniu návštev od 21.11.2023. Výnimku pre návštevu môže udeliť prednosta alebo primár oddelenia a to iba vo výnimočných prípadoch.

zobraziť viac

Univerzitná nemocnica Bratislava spustila očkovanie detí

Univerzitná nemocnica Bratislava včerajším dňom (13.11.2023) spustila očkovanie detí od 12 do 17 rokov proti ochoreniu COVID -19. Naši zdravotníci očkujú deti každý utorok a štvrtok výhradne v očkovacom centre v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Je potrebná registrácia cez stránku korona…

zobraziť viac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »