Tlačové správy, oznamy a aktuality

Očkovanie proti ochoreniu COVID 19 a chrípke

V Unvierzitnej nemocnici Bratislava očkujeme proti ochoreniu COVID 19 a sezónnej chrípke každý štvrtok od 8:00 do 12:00 Miesto: Očkovacie centrum v Nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch. Očkovanie je možné bez registrácie. 

zobraziť viac

IMG_9583

Rekonštrukcia Oddelenia centrálnej sterilizácie v Nemocnici Ružinov

Na Oddelení centrálnej sterilizácie v Nemocnici Ružinov bola pred pár dňami ukončená rekonštrukcia a vynovenie priestorov, ktoré bolo predpokladom pre umiestnenie nového prístrojového vybavenia zakúpeného z projektu IROP. Oddelenie centrálnej sterilizácie poskytuje komplexné služby v predsteriliz…

zobraziť viac

IMG_9046

Aj v novom roku pokračujeme v menovaní prednostov a prednostiek

Riaditeľ UNB, Alexander Mayer spolu s dekanom LF UK Jurajom Payerom vymenovali ďalších prednostov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní. MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH – prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UK a UNB doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MPH – prednosta Kliniky ústne…

zobraziť viac

1311

11,5 mil. EUR pre Univerzitnú nemocnicu Bratislava

Vláda SR pre UNB schválila 11,5 mil. EUR, ktoré pôjdu na rekonštrukciu vonkajších častí budov ako sú strechy, fasáda a okná. Vzhľadom k tomu, že všetky stavby alebo rekonštrukcie, ktoré chceme realizovať práve z týchto peňazí musia byť skolaudované do konca roka 2025, vybrali sme také budovy na k…

zobraziť viac

Steno Neurochirurgia

Veľké uznanie pre našich neurochirurgov

Neurochirurgom z Nemocnice Ak. L. Dérera sa dostalo veľkého uznania. Prednosta Neurochirurgickej kliniky LF UK a UNB doc. Andrej Šteňo bol pozvaný na špičkové české, a zároveň popredné európske pracovisko, 1. Neurochirurgickú a neuroonkologickú kliniku 1. LF UK a ÚVN v Prahe, aby tam pomohol impl…

zobraziť viac

IMG_8578

Vymenovali sme ďalších prednostov v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda

Riaditeľ UNB, Alexander Mayer spolu s dekanom LFUK dnes vymenovali ďalších prednostov kliník v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda. Svoje funkcie tak pri výberovom konaní obhájili doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD. – II. ortopedicko – traumatologická klinika LF UK a UNB a prof. MUDr. Milan Profant, CSc – Kli…

zobraziť viac

menovacky1 8.12.

Pokračujeme vo výberových konaniach na miesta prednostov

Aj minulý týždeň bol riaditeľ UNB, Alexander Mayer  spoločne dekanom LF UK, Jurajom Payerom slávnostne odovzdať menovacie dekréty do funkcií prednostov a prednostiek. „Vymenovali sme ďalších osem prednostov a prednostiek, ktorí úspešne prešli výberovým konaním. Mnohí z nich svoju funkciu obhájili…

zobraziť viac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »