Všetko o nás

Sme najväčšia nemocnica na Slovensku

 
Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) je najväčším zdravotníckym zariadením na Slovensku. Základným poslaním UNB je návrat strateného zdravia a záchrana života. UNB tvor päť nemocníc  – Nemocnica Ružinov, Nemocnica ak. L. Dérera na Kramároch, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, Nemocnica Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici a Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice. Nemocnica zamestnáva vyše 1400 lekárov a 2 200 sestier, celkovo približne 6 000 zamestnancov. Je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR.
 

Máme viac ako 100 000 hospitalizácii za rok

 
V Univerzitnej nemocnici Bratislava je viac ako 100 000 hospitalizácií ročne, jej zdravotníci operujú pacientov viac ako 56 000krát za rok, ambulantné ošetrenia a výkony stúpli medziročne o 50 tisíc. Nemocnica poskytuje ambulantnú, ústavnú zdravotnú starostlivosť, odber orgánov, tkanív a buniek od darcov, ich spracovanie a prenos príjemcovi v rozsahu určenom Ministerstvom zdravotníctva SR. Vykonáva aj obslužné činnosti potrebné pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s jej poskytovaním.
 

Pomáhame vychovávať budúcich zdravotníkov

 
V nemocnici sa robí aj vedecko-výskumná činnosť a zabezpečuje zavádzanie výsledkov vedy a výskumu do praxe. Univerzitná nemocnica Bratislava spolupracuje s Lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskou zdravotníckou univerzitou. Významne sa tak podieľa na vychovávaní budúcich lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov.
 

Najviac bábätiek na Slovensku sa narodí u nás

V UNB sa narodí najviac bábätiek na Slovensku, denne pomáhame priviesť na svet v priemere 22 novorodencov. Univerzitná nemocnica má tri pôrodnice, celoslovenské prvenstvo patrí naďalej pôrodnici v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke.
Tlačové správy, oznamy a aktuality , Informácie z UNBNemocnica Ružinov  Nemocnica akad. L. Dérera  Nemocnica sv. Ca M  Nemocnica Staré Mesto  Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice