Gastroenterologická ambulancia

Nemocnica Staré Mesto

Suterén Pavilónu CH, č. dverí 10

Lekári:

MUDr. Elena Černáková

Sestrička:

Tel.č:

02/ 572 90 307