Denzitometria

Nemocnica Staré Mesto

Pavilón CH, 2. poschodie, č. dverí 10

Lekári:

MUDr. Emoke Šteňová, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/572 90 533