Funkčná diagnostika - Ultrazvukové pracovisko

Nemocnica Staré Mesto

Pavilón CH, 1. Poschodie, č. dverí 57

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

02/572 90 518