Gastroenterologická ambulancia

Nemocnica Staré Mesto

blok G, 1. posch., G, č. dv. 110

Lekári:

MUDr. Stella Hlinšťáková

Sestrička:

Tel.č:

02/57 290 258