Onkologická ambulancia

Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice

pavilón G, prízemie, č. dv. 14

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

0918 379 769