Reumatologická ambulancia

prízemie poliklinika, č.dv. 126

Lekári:

MUDr. Ľubica Čápová

Sestrička:

Mgr. Zlata Klasovitá

Tel.č:

02/ 59 54 2336
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu odporúčame prísne zvážiť Vašu návštevu v ambulancii.