Svetový deň hygieny rúk v Univerzitnej nemocnici Bratislava

foto2
Obrázok ku správe: Svetový deň hygieny rúk v Univerzitnej nemocnici Bratislava
Pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk, ktorý je  Svetovou zdravotníckou organizáciou vyhlásený na 5. mája sa v Univerzitnej nemocnici Bratislava konalo osvetové podujatie s cieľom upozorniť na potrebu zvýšenej hygieny pri návšteve nemocnice. Ruky sú hlavným nástrojom práce všetkých zdravotníkov z radov klinických pracovísk, ale aj z radov nezdravotníckeho personálu. Pandémia nám ukázala aká dôležitá je hygiena rúk. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prišla s novou myšlienkou kampane: „Spojiť sa pre bezpečnosť – Umyť si ruky.“

Zdravotníckym pracovníkom, pacientom i návštevám sa pri zriadenom informačno – propagačnom pulte kampane venovali pracovníci Oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie UNB a vedúci pracovníci odboru ošetrovateľstva UNB. Návštevníci nemocnice si mohli verifikovať správnosť svojich postupov pri hygiene rúk pod ÚV – lampou, otestovať si vedomosti v tejto oblasti v anonymnom dotazníku, či na mieste konzultovať s odborníkmi otázky súvisiace s touto dôležitou súčasťou správneho hygienicko – epidemiologického režimu.

Cieľom kampane UNB ku Svetovému dňu hygieny rúk je prispieť propagáciou hygieny rúk k bezpečnému poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a predchádzať vzniku a šíreniu nozokomiálnych nákaz v našom zdravotníckom zariadení. „Univerzitná nemocnica Bratislava dlhodobo venuje pozornosť multimodálnej stratégii na presadzovanie správnej praxe v oblasti hygieny rúk u zdravotníckych pracovníkov. Aj takáto forma kampane nám pomáha zvýšiť povedomie o hygienických návykoch a eliminovať nebezpečenstvo šírenia nákazy,“ povedal riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava, Alexander Mayer.

foto2

foto1

foto3