Ambulancia pracovnej zdravotnej služby

Poliklinika č. dverí 116

Lekári:

MUDr. Jana Ravasová, PhD.,

Sestrička:

Tel.č:

02/ 68672534, e-mail: ravasova@pe.unb.sk
Odbery biologického materiálu: 7.00 - 9:00
obedová prestávka 12.00 - 12.30
Administratíva, dezinfekcia priestorov: 14.00  - 15.30