Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie poskytuje tieto služby:
- ambulantnú rehabilitačnú starostlivosť o pacientov a klientov na základe požiadavky jednotlivých špecializovaných ambulancií,

- rehabilitačnú starostlivosť na všetkých klinikách a oddeleniach UNB, Nemocnica Staré Mesto,

- konziliárnu činnosť, diagnostiku kineziologickú, elektrodiagnostiku, špeciálnu funkčnú diagnostiku so stanovením funkčného potenciálu vyšetrovaného a tiež sociálnu diagnostiku,

- terapeutické postupy: špeciálne reflexné techniky, kinezioterapeutické metódy, liečebnú telesnú výchovu, cvičenia Brunkowovej, Karského, Freemanna, Brügera, Školu chrbta, cvičenie metódy Mojžišovej, facilitačné techniky, Bobathov a Kabatov koncept, mäkké a mobilizačné techniky, PIR, AGR,

- fyzikálnu terapiu: laser, TENS, Phyaction, magnetoterapiu, terapiu ultrazvukom,

- klasické a reflexné masáže, lymfodrenáž, procedúry vodoliečby, aplikáciu parafínu,

- platené služby: Škola chrbta, individuálne alebo skupinové cvičenia, klasické a reflexné masáže – podľa cenníka UNB, bližšie informácie o platených službách poskytneme na recepcii osobne alebo telefonicky

- psychológa, psychologickú a logopedickú starostlivosť pre hospitalizovaných aj ambulantných pacientov a psychoprofylaxiu.

 

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

Nemocnica, Staré Mesto
Mickiewiczova 13
Bratislava
81369
Suterén, pavilón G
recepcia: 02/57 29 02 46
primár: 02/57 29 07 91, maria.sipkova@sm.unb.sk
vedúca fyzioterapeutka: 02/57 29 05 27

 

Ambulancie:

Odborné aktivity:


- Odborné aktivity: školenie lekárov a fyzioterapeutov v postgraduálnom vzdelávaní, publikačná činnosť, pedagogická činnosť v rámci Slovenskej zdravotnícke univerzity, Strednej zdravotníckej školy, Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, školiteľská a oponentská činnosť bakalárskych a magisterských prác.


 

späť