Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny UNB Nemocnica Staré Mesto poskytuje komplexné anestéziologické a resuscitačné služby. V rámci konziliárnej činnosti sa stará aj o kriticky chorých pacientov na jednotkách intenzívnej liečby, predovšetkým o pacientov I. chirurgickej kliniky.
V oblasti anestézie poskytuje celkové aj regionálne (lokálne) anestézie a zabezpečuje i bezbolestnosť niektorých liečebných a diagnostických zákrokov, napr. na rtg pracovisku, prípadne pri fibreoptických vyšetreniach tráviaceho traktu. Niektoré z týchto intervencií sú považované za nadštandardnú liečbu, a pokiaľ sú vyžadované pacientom, sú spoplatnené (napr. kolonoskopia).
Oddelenie vykonáva ročne vyše 2 000 anestézií, z toho takmer tretinu predstavujú rôzne druhy miestneho znecitlivenia (subarachnoideálne, epidurálne, bloky nervových pletení).
Oddelenie zároveň poskytuje anestéziologické služby i centru humánnej reprodukcie a podieľa sa na výučbe študentov štvrtého ročníka LF UK.

 

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Staré Mesto
Mickiewiczova 13
Bratislava
813 69


tamara.grgacova@sm.unb.sk
02/57290717 (sekretariát)
02/5729067 (fax)

späť