Kardiologická ambulancia II..

Nemocnica Ružinov

nemocničná poliklinika, 1. posch., č. dverí 105

Lekári:

MUDr. Eva Akubžanová

Sestrička:

Ondrejková Vasilka

Tel.č:

02/ 48 234 493
Prestávka 13.00 - 13.30
Každú stredu 14.00 - 15.30 je klinický seminár