Endokrinologická ambulancia

Nemocnica Staré Mesto

Suterén, pavilón CH, č. dv. 7

Lekári:

Doc. MUDr.Soňa Kiňová, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/ 57290 299