Hematologická ambulancia II.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 203

Lekári:

prim. MUDr. Eva Luptáková, MUDr. Hana Krutá, MUDr. Lucia Majbová

Sestrička:

Mgr. Alena Lucká

Tel.č:

02/ 59 54 2445