Urologická ambulancia I.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 17

Lekári:

MUDr. Marek Ondriš, MUDr. Albert, MUDr. Vladimír Lenko, MUDr. Boris Kollárik, MUDr. Martin Romančík, PhD.

Sestrička:

Buršáková Veronika

Tel.č:

02/ 68 67 2617

Odber biologického materiálu 7.00 - 8.00