Urologická ambulancia I.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 17

Lekári:

MUDr.Füssy, MUDr.Podolan, MUDr. Šamudovský, MUDr.Homzová, MUDr.Laktišová

Sestrička:

Buršáková Veronika

Tel.č:

02/ 68 67 2617

Odber biologického materiálu 7.00 - 8.00