Neurologická ambulancia

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch. poliklinika, č. dv. 114

Lekári:

Doc. MUDr. Pavol Kučera, PhD.,

Sestrička:

Dagmar Palaščáková

Tel.č:

02/ 68 67 2776