Ako sa objednať na COVID test / How to appoint for a COVID test

(english version below)

Najjednoduchší spôsob je stiahnuť si bezplatnú aplikáciu „Moje ezdravie“ do mobilného telefónu. V aplikácii, ktorá je produktom Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), klient vyplní potrebné údaje a následne ho bude kontaktovať pracovník Call centra NCZI. Systém mu vygeneruje termín odberu a konkrétne mobilné odberové miesto. Termín a miesto oznámi klientovi aplikácia formou SMS správy. Zároveň sa mu vygeneruje tzv. COVID pass (čiarový a číselný kód), ktorým sa preukáže na mobilnom odberovom mieste. Klient musí pridelený termín, čas a určené pracovisko dodržať.
Na odberových miestach Univerzitnej nemocnice Bratislava sa testujú iba osoby s COVID passom!!! O výsledku testu bude klient informovaný prostredníctvom SMS správy. Pracovníci mobilného odberového miesta nemajú žiadnu možnosť zistiť výsledok Vášho testovania. Okrem mobilnej aplikácie sa dá rovnakým postupom na testovanie prihlásiť aj prostredníctvom web stránky korona.gov.sk.

Linky na objednanie sa na vyšetrenie COVID-19:
link na stiahnutie aplikácie do mobilného zariadenia
link na priame objednanie cez web

Univerzitná nemocnica Bratislava má kdispozícii tri mobilné odberové miesta:
1. Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava - testuje sa pred hlavným vchodom do nemocnice.
2. Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre, Limbová 2645/5, Bratislava - testuje sa pri unimobunkách umiestnených na príjazdovej ceste k Centrálnému príjmu zo smeru Patrónka nad budovou infektologickej kliniky.
3. Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka, Antolská 11, Bratislava - testuje sa pri okienku na terase pred hlavnou budovou nemocnice.

Testujeme iba osoby s COVID passom!!! Čas prevádzky na jednotlivých odberových miestach sa mení podľa počtu objednaných klientov. Prosíme Vás, aby ste sa k mobilnému odberovému miestu dostavili presne v čase, ktorý Vám bude určený.

Pred vyšetrením na COVID-19 (výter z hrdla a nosa) je potrebné dodržať tieto zásady:
1. Dve hodiny pred výterom nejedzte, nepite, neumývajte si zuby a nepoužívajte kloktadlo alebo inú dezinfekciu hrdla.
2. Dve hodiny pred výterom nefajčite.
3. Pred výterom budete požiadaný o vyprázdnenie nosa (vysmrkanie sa)a vykašľanie sa. Prosím urobte tak v na to vyhradenom mieste po vyzvaní, nie počas čakania v rade.

V prípade smädu, najneskôr však 15 minút pred výterom, je povolené vypiť malé množstvo vody. Po vypití vody alebo iných tekutín je ale vhodné 15 minút počkať, kým sa zrealizuje ster. Pitie a odber si naplánujte s ohľadom na vyššie uvedené podmienky.


The easiest way is to download the free mobile application “Moje ezdravie” from either Apple Store or Google play (see the links below). The application is the product of The National Health Information Center (NHIC). In this application, You fill in all required information, and then the NHIC will contact You. The system will generate the date, time and exact place of the testing in one of the Mobile Testing Places (MTPs). These information will be send to You by SMS to Your mobile phone. Also, You will receive the so-called COVID pass (unique bar or alfanumerical code). This COVID pass is to be shown upon arrival to the MTP. We kindly ask to adhere to Your date, time and place, where the testing should be realized.
The University Hospital Bratislava carries out the COVID tests only to people with valid COVID pass!!! The result will be send by SMS to Your mobile phones. Employees of the MTPs do not have the option to search for Your results. Other option to appoint for COVID19 testing is to make Yourself the COVID pass through online platform korona.gov.sk.

Links for appoint for COVID test
link for download application for Apple or Android mobile devices
link for online appoint via web

University Hospital Bratislava has three mobile testing places:
1. Hospital Ružinov (Nemocnica Ružinov), Ružinovská 6, Bratislava - the MTP is located near the main entrance to the hospital.
2. Hospital of L. Dérer, Kramáre (Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre), Limbová 2645/5, Bratislava - the MTP is located in the containers at the entry road that leads to Emergency department, direction from Patronka in front of the Clinics of Infectious Diseases building.
3. Hospital of st. Cyril and Method, Petrzalka (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Petržalka), Antolská 11, Bratislava - the MTP is located at the terrace in front of the main hospital building

Only people with valid COVID pass will be tested!!! The opening hours of the MTPs vary for each MTP according to the number of expected/appointed patients with COVID pass. In order to prevent queuing, we kindly ask the patients to come to MTP at specified date and on time.

Before COVID-19 testing (naso- and oropharyngeal swabs), we encourage You to:
1. Do not eat or drink at least two hours prior to testing. Do not use throat disinfectants, do not brush Your teeth two hours prior to testing
2. Do not smoke at least two hours prior to testing.
3. You will be asked to cough and run Your nose immediately prior to testing, please do that at specified area, not in the waiting line.

In case You become thirsty while waiting You can drink, but we highly advice to drink only water. The last water intake should be at least 15 minutes prior to testing. Please plan Your drinking regime and testing with regards to above mentioned limitations. Thank You very much for Your cooperation.