Ambulancia chirurgie ruky

Nemocnica Ružinov

blok D II.posch., č. dverí 20

Lekári:

MUDr. Ladislav Košťál, MUDr. Marek Šipka, MUDr. Jana Kubicová - Košťálová, MUDr. Dominika Kevická
MUDr.Natália Zaťková Rajňáková

Sestrička:

Anna Trnčíková

Tel.č:

02/ 48 234 307

8.00 - 9.00 príjem pacientov na hospitalizáciu, odbery
9.30 - 15.00 informácie a termíny vyšetrení: 02/ 48 234 307
V utorok a štvrtok sa lekári striedajú podľa operačného programu
Prestávka 12.00 - 12.30
Denne 14.00 - 15.30 administratíva, príprava zdravot. materiálu