Ambulancia chirurgie ruky

Nemocnica Ružinov

blok D II.posch., č. dverí 20

Lekári:

Pimár: MUDr. Ladislav Košťál
Lekári: MUDr. Jana Kubicová-Košťálová, MUDr. Lukáš Šimko, MUDr. Jerguš Kocour, MUDr. Natália Zaťková Rajňáková, MUDr. Dominika Lešková, MUDr. Lukáš Václavek, MUDr. Sergei Khramov, MUDr.Zuzana Lehocká, MUDr. Lukáš Melicháč

Sestrička:

Anna Trnčíková

Tel.č:

02/ 48 234 307
07:00-07:30 informácie a zmena termínu na hospitalizáciu na t.č. 02/48 234 307
07:30-09:00 príjem pacientov na hospitalizáciu, odbery
09:00-11:00 vyšetrenia nových pacientov, kontroly, preväzy
11:30 - 12:00 prestávka
12:00-13:00 informácie a zmena termínu na hospitalizáciu na t.č. 02/48 234 307
14:00-15:30 administratíva, príprava zdravotníckeho materiálu

- na vyšetrenie na ambulancii nie je možné objednať sa vopred
- nových pacientov prosíme priniesť relevantnú zdravotnú dokumentáciu, RTG/CT/MRI na CD aj s popisom, pri úžinových syndrómoch (syndróm karpálneho/Guyonovho/kubitálneho kanála) je nutné mať urobené EMG vyšetrenie
- k primárovi MUDr. Košťálovi chodia noví pacienti na vyšetrenia v utorok až štvrtok, v pondelok a piatok iba na kontroly alebo preväzy - prosíme, hláste sa na ambulancii v čase 12:00-12:30