Ambulancia klinického psychológa Nervovej kliniky

Nemocničná poliklinika, suterén, č.d. 026A

Lekári:

PhDr. Karin Pribišová

Sestrička:

Tel.č:

02/48 234 633
Na vyšetrenie sa pacienti objednávajú telefonicky. Ordinačné hodiny sú podľa dohody.