Ambulancia klinickej farmakológie

nebude v dňoch 23.12. a 27.12 2019 v prevádzke.

Najbližšie sa bude ordinovať 30.12.2019