Ambulancia klinickej imunológie a alergiológie

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Blok D, 2. poschodie, č. dv. 247

Lekári:

MUDr. Ľubomír Gürtler, PhD.

Sestrička:

Terézia Tormová

Tel.č:

02/6867 3286, 0944 357 012
odbery 7.30 - 8.30