Ambulancia klinickej logopédie I.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch. poliklinika, č. dv. 123

Lekári:

PaeDr. Ľudovíta Šimková

Sestrička:

Tel.č:

02/ 68 67 2028

Objednávanie pacientov: telefonicky, alebo osobne.