Ambulancia klinickej logopédie IV.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

prízemie poliklinika, č. dv. 13

Lekári:

Mgr. Jana Holčíková

Sestrička:

Tel.č:

02/ 68 67 2538
Objednávanie pacientov: telefonicky alebo osobne.