Ambulancia Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

medziposchodie

Lekári:

MUDr. Momen Yaghy, PhD., MUDr. Oľga Madajová, MUDr. Andrej Bizik

Sestrička:

Mgr. Magdaléna Farkašová, Ľudmila Plunárová

Tel.č:

02/ 59 54 5167, 02/ 59 54 5212