Ambulancia Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

medziposchodie

Lekári:

MUDr. Jana Holčíková, MUDr. Andrej Bizik

Sestrička:

Mgr. Magdaléna Farkašová

Tel.č:

02/ 59 54 5249,- 5212