Ambulancia plastickej chirurgie pre dospelých II

Nemocnica Ružinov

blok D, prízemie, č. dv. 0066

Lekári:

MUDr. V. Minarovjech, MUDr. Július Hájek, MUDr. Drahomír Palenčár, PhD., MUDr. Rastislav Trška, PhD., , MUDr. Miroslav Mendel,
MUDr. Dagmar Fekiačová – pediatrička

Sestrička:

Baumanová Jana, Kováčová Dana

Tel.č:

02/48234 808

Lekári v ambulanciách pre dospelých sa striedajú v mesačných intervaloch.
Objednaní pacienti denne 12.30 - 15.00